X
Annons
X

Inte rimligt att villaägarna straffas för byggskandal

Myresjöhus har byggt 34 allvarligt mögelskadade småhus, men behöver enligt en ny dom inte stå för reparationskostnaderna. Det beror på att Myresjöhus och andra byggbolag samt byggfelsförsäkringsbolag enligt den svenska småhuslagstiftningen går fria från utvecklingsfel, sådana fel som man på grundval av det vetenskapliga och tekniska vetandet vid tiden för uppförandet av husen inte hade möjlighet att upptäcka.

I domen sägs bland annat följande: "Det har emellertid framhållits att byggnadstekniken med en enstegstätad fasad utan luftspalt strider mot elementära byggnadstekniska grundregler och att vanligt sunt förnuft borde ha satt stopp från början för detta sätt att bygga ytterväggar" […] och att det är "en tradition inom byggbranschen, att ny teknik som regel prövas i full skala utan experimentbyggande, att någon egentlig uppföljning knappast sker utan branschen avvaktar och ser om det upptäcks några biverkningar".

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X