Annons
X
Annons
X

Inte nödvändigt söka tjänst för att få chefsjobb

Mer än vartannat utannonserat statligt chefsjobb går till en person som inte sökt tjänsten, visar SvD:s granskning av utnämningspolitiken. Den ansvariga ministern Stefan Attefall (KD) är inte nöjd med den siffran.

Stig Orustfjord.
Stig Orustfjord. Foto: TT

Den 1 september tillträdde Stig Orustfjord tjänsten som Livsmedelsverkets generaldirektör. Han blev headhuntad till uppdraget.

– Ett bolag ringde mig och sa att vi har fått tips om ditt namn från olika håll. Varifrån, frågade jag. Men det fick de inte berätta.

Det finns en kultur i Sverige och hos personer i ledande befattningar att det är finare att bli uppringd än att själv söka ett jobb.
Stefan Attefall

Annons
X

Tjänsten som den högste ansvarige för myndigheten utannonserades visserligen, men det var inte annonsen Stig Orustfjord nappade på. I stället hade förmodligen rekryteringsbolaget ett register, en ”bruttolista”, över möjliga kandidater där han fanns med.

Bolaget fick inte tips från regeringskansliet?

– Nej, det tror jag inte. Statssekreteraren och jordbruksministern kände inte mig. Däremot kanske det fanns delar av Livsmedelsverket som kände till mig eftersom jag tidigare har hållit på med tillsyn och kontroll.

Stig Orustfjord är inte ensam om att bli headhuntad. Enligt regeringen är huvudregeln att de statliga toppjobben ska annonseras ut; den nyordningen var ett viktigt inslag för att bredda rekryteringen. SvD:s genomgång av regeringskansliets underlag till konstitutionsutskott under åren 2007–2013 visar att en hög andel, 78 procent av tjänsterna, utannonseras.

Men jämfört med de tidiga alliansåren är det fler jobb som går till en person som inte svarat på annonsen. Numera går mer än varannan tjänst till någon som inte sökt den på eget initiativ.

– Det där är en sak vi måste följa noggrant. Jag har en känsla att vi har använt oss mer av extern rekryteringshjälp. De bolagen har sina kontaktnät som de rycker i och namn spelas in den vägen, säger Stefan Attefall (KD), den minister som har ansvar för utnämningspolitiken.

Han har rätt. Åren 2007–2009 användes headhunting-företag i sex av tio fall. Under den senaste tvåårsperioden har den siffran stigit till åtta av tio.

– Det finns en kultur i Sverige och hos personer i ledande befattningar att det är finare att bli uppringd än att själv söka ett jobb. Det riskerar att bli så att man måste använda rekryteringsbolag i högre grad, vilket gör att man får en mindre transparens. Det är något vi måste hålla ögonen på.

Att den borgerliga regeringen 2010 införde en sekretessbestämmelse i ansökningsförfarandet för att skydda den som svarar på en annons förefaller inte att ha hjälpt – snarare tvärtom. En förklaring kan, menar Stefan Attefall, vara att det blivit krångligare rent praktiskt. Numera måste ansökan lämnas in på papper, inte elektroniskt.

– Risken är att ribban blir högre att skicka en ansökan. Bestämmelsen om sekretess förefaller ha påverkat antalet sökningar negativt. Det måste vi fånga upp, säger Stefan Attefall.

När sekretessbestämmelsen infördes varnade oppositionen för att det skulle bli svårare att granska och utvärdera utnämningarna. Men Stefan Attefall hävdar att så inte blivit fallet.

– Det ska fortfarande finnas en dokumentation som gör att inte minst KU ska kunna följa upp detta.

Annons
Annons
X

Stig Orustfjord.

Foto: TT Bild 1 av 2

Stefan Attefall (KD).

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X