Annons

Inte lönsamt utveckla antibiotika

SUPERBAKTERIER Resistenta bakterier tar allt fler liv. Men trots behovet av nya läkemedel försummas forskningen. Genom att klassa antibiotika mot resistenta bakteriestammar som särläkemedel skulle processen påskyndas, skriver Anders Ekblom, global forskningschef på AstraZeneca.

Under strecket
Publicerad

Antibiotikaresistensen i Sverige och i världen ökar i snabb takt. Minst 25000 personer dör varje år på grund av antibiotikaresistens bara i Europa och omkring 400000 drabbas av infektioner orsakade av resistenta bakterier. Problematiken är välkänd och beskriven i denna tidning (11–13/1).

Modern sjukvård är helt
enkelt inte längre möjlig att tänka
sig utan tillgång till verksam antibiotika. Utan den skulle det som vi idag anser självklart vara ytterst riskabelt: Operationer vid hjärtinfarkt, vård av för tidigt födda barn och byte av höftleder för att nämna några vanliga ingrepp som utförs i stort sett varje dag på svenska sjukhus.

Annons
Annons
Annons