Aktieanalys

Daniel Zetterberg: Inte läge att checka in hos Pandox

Den urstarka hotellmarknaden har lyft fastighetsbolaget Pandox resultat till toppnivåer och fastighetsportföljen närmar sig nu värden på 50 miljarder kronor. Det är en imponerande resa av ett välskött bolag inom en intressant nisch. Men aktien handlas till premie på redan höga nivåer och risken finns att ny hotellkapacitet sänker den historiskt höga lönsamheten. Vi gillar bolaget men på något års sikt avvaktar vi med aktien.

Pandox äger en blandad hotellportfölj. Till vänster Scandic i Helsingborg, till höger Grand Hotel i Oslo.
Pandox äger en blandad hotellportfölj. Till vänster Scandic i Helsingborg, till höger Grand Hotel i Oslo.

Pandox (börskurs 160 kronor 10/1) är ett nischat fastighetsbolag med fokus på hotellfastigheter. Bolaget har tidigare funnits på börsen (1997–2004) men är sedan 2015 tillbaka i betydligt större skepnad.

Pandox äger en blandad hotellportfölj. Till vänster Scandic i Helsingborg, till höger Grand Hotel i Oslo.

Bild 1 av 3

Grafiken visar hur antalet belagda hotellrum växt stabilt över tid. Särskilt antalet privatgäster har ökat kraftigt (och står nu för ungefär 40 procent av det totala antalet nätter). Tillväxten är förstås positiv för Pandox, särskilt så med tanke på att privatgäster ofta anses mindre konjunkturkänsliga...

Bild 2 av 3

...men när antalet gäster växer stabilt ökar även incitamenten att investera i ny kapacitet. Nybyggda och ombyggda hotell har redan kommit ut på marknaden och den ökande beläggningsgraden håller på att sakta in. I Stockholm sjunker redan beläggningsgraden. Under 1980 till 2013 låg beläggningsgraden aldrig över 51 procent på årsbasis. Dagens nivåer är alltså historiskt skyhöga.

Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X
Annons
X