Annons

”Inte konstruktivt att endast ha en nollvision”

Julia Eriksson och John Hultengård.
Julia Eriksson och John Hultengård. Foto: Pressbilder

Den svenska migrationspolitiska debatten behöver underlag för att faktiskt utröna vad det är som avgör hur migrationen fungerar och vilka avvägningar som aktualiseras. Det skriver Centerstudenters Julia Eriksson och John Hultengård i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Precis som vi åsyftade i vår första artikel behöver diskussionerna om framtidens migrationspolitik i högre utsträckning tillåta det ekonomiska perspektivet. Det skulle ge utrymme att ta hänsyn till de svårigheter vi har haft med att integrera och kunna anpassa mottagandet utifrån dessa förutsättningar. Det skulle samtidigt bidra till att vi kan förbättra vår kapacitet framgent. Detta är speciellt viktigt för att inte återupprepa tidigare misstag och lyckas med en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Här har Ungsvenskarna (SvD Debatt 10/7) inga egna förslag på hur de vill lösa de problem de själva nämner, utan framhäver endast att de vill ha en nollvision. De avfärdar också idén om en utredning om kapaciteten eftersom den riskerar att bli en politisk produkt. Vi anser dock att den svenska migrationspolitiska debatten behöver underlag för att faktiskt utröna vad det är som avgör hur migrationen fungerar och vilka avvägningar som aktualiseras.

Med ett ekonomiskt perspektiv i diskussionerna om migrationspolitiken finns det bättre förutsättningar att förändra och förbättra såväl vårt framtida mottagande som Sveriges nuvarande situation. Att börja i denna ände skulle också kunna lösa upp flera av de knutar som paralyserat diskussionen om vår framtida migrationspolitik sedan många år tillbaka. Ungsvenskarna vill inget av detta, det är synd för ett parti som påstår sig vilja göra skillnad i migrationspolitiken.

Annons
Annons
Annons