Annons

Lena Lind Palicki:Inte engelskans fel att svenskor badar i ”bikinisar”

Man tar på sig en bikini, men i garderoben har man många bikinisar... Eller heter det bikinier, eller kanske bikinis?
Man tar på sig en bikini, men i garderoben har man många bikinisar... Eller heter det bikinier, eller kanske bikinis? Foto: Helena Larsson/TT

Bikinier, bikinis eller kanske bikinisar? Vad heter det där plagget som kvinnor brukar ha på sig på stranden? Pluralformen med -sar är faktiskt ingen anpassning till engelskan, utan används för att den stämmer överens med svenskans uttalsmönster.

Under strecket
Publicerad

Ordformer med sar-plural, bikinisar, mangosar och yogisar, väcker ont blod hos många. En del håller hellre fast vid engelskans pluralform: bikinis, mangos, yogis. Andra, inte minst språkvårdare, vill att lånorden anpassas efter svenskt böjningsmönster: SAOL föreslår bikinier, mangor och yogier. Ändå förekommer sar-plural ganska ofta, mest i talspråket och i vardagliga sammanhang. Speciellt ofta används de när orden ska sättas i bestämd form plural: de där kiwisarna, eftersom varken de där kiwierna eller de där kiwisna fungerar särskilt bra.

Många tycker att former med -sar låter barnsliga, att de är grammatiskt felaktiga och att det är ett otyg att engelskan har inflytande över vårt böjningssystem. Man tolkar det som att orden får dubbla pluralformer: s från engelskan och -ar från svenskan. En annan tolkning framförs dock av grammatikprofessorn Gunlög Josefsson i en artikel i Språk & stil (2018). Hon menar att det lilla s:et har med anpassning till inomspråkliga faktorer att göra, att det helt enkelt fyller en viktig funktion för att anpassa lånorden till svenskans uttalsmönster.

Annons
Annons
Annons