Annons

Inte ekonomiskt sunt att skära i EU:s budget

EU:s regeringschefer bör ställa sig bakom en ambitiös budget vid toppmötet den 22–23 november. Det handlar om att göra det rätta för Europa, och att visa övriga världen att Europa kan fatta tuffa beslut.Högljudda krav på nedskärningar är kanske populära på hemmaplan, men de är inte ekonomiskt sunda, skriver Martin Schulz, Europaparlamentets talman, och Ramón Luis Valcárcel Siso, regionkommitténs ordförande.

Under strecket
Publicerad

Europeiska rådets möte den 22−23 november kommer att vara ett test av unionens vilja att leverera en ambitiös budget för 2014−2020 för Europeiska unionen. Europaparlamentet, som måste godkänna den föreslagna budgeten, är inte berett att acceptera en flerårig budgetram för EU som är lägre än den nuvarande. En del skulle hävda att detta är ologiskt, eller till och med oansvarigt, med tanke på den anda av åtstramningar som råder i vissa delar av Europeiska unionen. Faktum är att det är precis tvärtom. Högljudda krav på nedskärningar i EU-budgeten är kanske populära, men de är inte ekonomiskt sunda. Nedskärningar i EU‑budgeten innebär ju när allt kommer omkring nedskärningar av den mest kraftfulla formen av ekonomisk stimulans som finns i EU. I dessa kristider behöver vi mer än någonsin stimulans för att främja tillväxt och sysselsättning.

EU-budgeten är inte stor, men den är viktig. Den utgör bara omkring 2 procent av de totala offentliga utgifterna i medlemsstaterna. EU-budgeten är i första hand en investeringsbudget och 94 procent av dess totala avkastning investeras i medlemsstaterna eller används för unionens yttre prioriteringar. För många regioner och medlemsstater skulle offentliga investeringar minimeras, eller vara omöjliga, utan bidragen från EU-budgeten.

Annons
Annons
Annons