Annons
X
Annons
X

”Inte diskriminering att prissätta olika risker”

REPLIK | KÖNSNEUTRALA PREMIER

Integrationsminister Erik Ullenhag framför att det inte är rimligt att försäkringsbolag tar ut olika premier för kvinnor och män (
Brännpunkt 8/10). Bakgrunden är en dom i EU-domstolen som förbjuder användandet av kön som en premiefaktor från och med den 21 december 2012. Naturligtvis kommer försäkringsföretagen att göra de anpassningar som EU-domen kräver.

Ullenhag har självklart rätt i att människor inte ska diskrimineras. En viktig utgångspunkt i privat försäkringsverksamhet är just att en kund inte ska behandlas sämre än en annan kund i jämförbar situation. Försäkring innebär att solidariskt fördela risk inom en grupp. För att kunna erbjuda ekonomiskt skydd måste försäkringsföretagen kunna identifiera och prissätta olika risker genom att gruppera de som har likartade risker.

Grupperingen görs efter faktorer som i möjligaste mån är objektiva och lätt observerbara över tiden. En sådan faktor är kön, en annan ålder. Alternativet att i stället använda mer föränderliga faktorer som utbildning eller livsstilsfaktorer riskerar att bli integritetskänsligt. En korrekt riskbedömning mellan olika riskgrupper ger alltså differentierade premier. Det är inte diskriminering.

Annons
X

Ullenhag hävdar att de nya premierna hamnar mellan mäns och kvinnors nuvarande premier. Tvärtom riskerar vi att alla får höjda premier. När försäkringsföretagen inte får ta hänsyn till om kunden är man eller kvinna ökar osäkerheten för företagen om hur de ska prissätta den risk som finns i kollektivet av försäkringstagare. Då kan företagen behöva höja premien för alla. Det beror på att försäkringsföretagen måste sätta sina premier på en nivå som garanterar att de kan betala ut ersättningar till försäkringstagarna.

Självklart kommer försäkringsföretagen att minimera de negativa effekterna för konsumenterna av EU-domen. Men om inte försäkringsföretag kan basera sin premiesättning på objektiva och stabila faktorer riskerar det att rycka undan grunden för privat försäkring.

CHRISTINA LINDENIUS

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  vd Svensk Försäkring

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X