Annons

Inte bara läkarkåren ser dagens problem

Foto: INGVAR KARMHED
Under strecket
Publicerad

Det främsta syftet med min debattartikel i SvD den 25 augusti var att få i gång en diskussion om hur framtidens sjukvård borde utformas för att bli så optimal som möjligt. Hur den gemensamt finansierade sjukvården bäst organiseras, styrs och finansieras för att klara framtidens utmaningar. Dit hör bland annat allt fler äldre i befolkningen, en allt snabbare medicinteknisk utveckling och patienters rätt till hög kvalitet och bra tillgänglighet.  

**Anders Knapes **inlägg den 28 augusti är därför ett välkommet bidrag i diskussionen om framtidens organisering av den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården. En fruktbar diskussion måste emellertid redovisa både för- och nackdelar av en möjligtvis obsolet sjukvårdsstruktur med 21 landsting/regioner i varierande storlek för att bli meningsfull och konstruktiv. I sin replik pekar Anders Knape på fördelar med nuvarande kraftigt decentraliserade sjukvårdsstruktur. Han framhåller dessutom goda resultat och processer som är på gång och som bygger på bättre samverkan nationellt.

Annons
Annons
Annons