Annons
X
Annons
X

Inte anständigt att fortsätta diskriminera

BRÄNNPUNKT | VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA

Sverige är ett av de länder i EU som erbjuder sämst vård till papperslösa, en grupp som redan befinner sig i en mycket utsatt situation. När vi som medmänniskor och politiker ser glapp som detta i lagen måste vi ingripa. Utredningen SOU 2011:48 ”Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet” som kom i maj 2011 innehåller förslag på hur Sverige kan erbjuda papperslösa vård, men den har ännu inte gått på remiss.

Sverige har förbundit sig att alla människor har lika rätt till sjukvård i internationella konventioner och mänskliga rättighetsdeklarationer. FN har starkt kritiserat Sverige för att vi inte uppfyller våra förpliktelser. Även den statliga utredaren Erna Zelmin slog fast att det är en mänsklig rättighet att papperslösa och asylsökande ska få tillgång till vård.

I svensk sjukvårdslag får papperslösa i dag endast vård för ”akutfall och vård som inte kan anstå”, det vill säga endast i sena och kostnadskrävande skeden av ett sjukdomstillstånd. Papperslösa får också, om de ens vågar besöka vården, betala hela notan själv. De flesta papperslösa har överhuvudtaget inte en ekonomi att klara av att betala till exempel för en förlossning på 30000 kronor. Detta är inte anständigt och inte värdigt en rik välfärdsstat.

Annons
X

Men innan ett lagförslag kan läggas i frågan måste utredningen
Vård på lika villkor sändas på remiss. Snart tio månader efter att utredningen lagts fram har så fortfarande inte skett. Under tiden lider tusentals människor av den inhumana diskriminering som begränsningarna i vården innebär.

I november 2011 startade därför vårduppropet som kräver att regeringen snarast skickar utredningen ”Vård på lika villkor” på remiss. Cirka 10000 privatpersoner samt drygt 50 organisationer, som bland andra Vårdförbundet, Röda korset, TCO och Rädda barnen, ställer sig bakom kravet.

Även de cirka 30 000 papperslösa barn och vuxna som lever i Sverige ska behandlas som människor med samma rättigheter som oss andra. Det är dags att sluta diskriminera och börja vårda alla människor lika oavsett migrationspolitisk status – även i Sverige!

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Den demokratiska processen i Sverige måste ha sin gång så att alla i Sverige kan åtnjuta sin mänskliga rättighet till vård.

  Vi uppmanar därför regeringen att se till så att denna skamfläck i Sverige förpassas till historien!

  BJÖRN LINDGREN

  språkrör Grön Ungdom

  ADAM CWEJMAN

  förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet

  STEFAN LINDBORG

  förbundsordförande Ung Vänster

  GABRIEL WIKSTRÖM

  förbundsordförande SSU

  HANNA WAGENIUS

  förbundsordförande CUF

  På grund av alltför många kommentarer som inte följer de regler som SvD har, är kommenteringen nu avstängd på den här artikeln.

  /redaktionen, Brännpunkt

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X