Annons

Instalco höjer utdelningen

Installationsföretaget Instalco redovisar ett justerat ebita-resultat om 119 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (102).

Rapporterat ebita blev 124 miljoner kronor (94).

Under strecket
Direkt
Publicerad

Omsättningen uppgick till 1 264 miljoner kronor (935). Justerat för valutaeffekt var den organiska försäljningstillväxten 1,5 procent medan förvärvstillväxten uppgick till drygt 34 procent.

Justerad ebita-marginal 9,4 procent (10,9) och rapporterad ebita-marginal uppgick till 9,8 procent (10,1).

Annons
Annons
Annons