Recension

Kinesiska samtidigheter – sju kapitel om den skrivna erfarenhetenInspirerat om ordens Kina

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Om man betänker Kinas oavvisliga storlek och alltmer dominerande inflytande i världen, skrivs det sannolikt alldeles för lite om Mittens rike i Sverige. Det finns därför fog för att välkomna en ny bok av kritikern, författaren och sinologen Göran Sommardal, som understundom hörs i radion.

Sommardal besitter de kunskaper som krävs för att göra en rundmålning av ett land som egentligen är – menar han – alltför mångfasetterat för att låta sig beskrivas. Ordet ”samtidigheter” i titeln syftar bland annat på hur radikalt olika människor lever i landet i öster, alltifrån den internetanvändande storstadsbon till gammelmor vid vävstolen i någon avlägsen bergsby. Det är intressant att ta del av författarens funderingar kring de förenklingar vi i väst vanligen gör visavi Kina, i synnerhet med tanke på de stora förändringar som trots allt genomförs; ironiskt skriver han: ”Allt ont kommer från kommunistpartiet, allt gott från kapitalistreformen.”

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons