Annons
Recension

Inspirerande tankar om kunskapens värde

Under strecket
Publicerad

Akademisk frihet är ett lika omhuldat som svårdefinierat begrepp. Tillsammans med bildning måste det vara ett av de mest brukade – för att inte säga missbrukade – begreppen i högtidliga akademiska sammanhang. Samtidigt är det uppenbart att det idag finns starka ekonomiska och politiska krafter som begränsar denna frihet. I en sådan situation ter det sig angeläget att söka reda ut innebörden och diskutera betydelsen av den akademiska friheten.

Inte utan entusiasm har jag därför tagit del av Universitetets frihet. Tio tankar och en dikt, redigerad av Johan Stenström och utgiven av Kulturforum vid Lunds universitet. Det är en fin liten antologi där Bengt Olle Bengtsson, Katarina Mazetti, Hans Pålsson och ett antal andra namnkunniga forskare, författare och kulturpersoner reflekterar kring frihetsbegreppet i dagens akademi.

Annons
Annons
Annons