Insikt om insektsgnag

Under strecket
Publicerad
Annons

Vem har inte någon gång stannat upp inför en åldrad trädstams insektsgnag? Vindlande på nedfallna barkflagors undersidor. Kvarblivna som fantasifulla konstverk på vedens yta. Insektsgnag i bark och ved av Bengt Ehnström och färgfoton av Rune Axelsson (512 s. Artbanken SLU) presenterar ny kunskap och en utmärkt nyckel med vilken läsaren kan artbestämma insekter genom deras gnag. Boken är utförligare än tidigare klassikern Ivar Trägårdhs Sveriges skogsinsekter 1939.
Trälevande insekter lever merparten av sina liv som larver. Osynliga. De färdigutvecklade insekterna är kortlivade och svåra att se. Skalbaggarnas ryggsköldar liknar trädens bark. Många flyger om natten. De sätter fantasin i rörelse. Albert Engström beskrev i Gotska Sandön 1926 hur han plötsligt vid avmålning av en blomma fick ett slag i pannan. Det var jätteskalbaggen Ergates faber som flygande råkade krocka med honom. Engström påstod att pannan slogs i blod. Skalbaggen dog. Liket lades i cigarettfodral. Ehnström lägger tonvikten på det
biologiska. Äntligen förstår jag gamle Gustafs skrämsel på Fårögården, när jag för länge sedan visade honom den mörkbruna, halvdecimeterlånga skalbaggen. Jag trodde den höll sig enbart till tallskogen, men Ehnström berättar att varelsen också kan angripa grövre stockar i heltimrade byggnader!
Insektsgnag i bark och ved presenterar uppåt fem hundra arter. Bara tjugotalet kan betecknas som skogens skadegörare. De flesta ingår ofarliga i det biologiska kretsloppet. Boken visar vilka skalbaggar och andra insekter som hör samman med alla säregna gnag, som dröjer sig kvar långt efter insekternas död. Förr ansågs dödsurets tickande om natten varsla om människans död. Ehnström avslöjar hur den envisa trägnagaren Hadrobregmus pertinax eller någon av dess släktingar frambringar tickandet genom att slå med huvud eller halssköld mot virket. Skalbaggen ger sig på rötskadat virke och kan påverka hållfastheten i byggnadsvirke, speciellt de bärande elementen i hus.

Insektsgnag i bark och ved ger mängder av ny kunskap.
Den skapar en personlig relation till mängden trälevande insekter. Den kan bidra till att rädda gamla träd och deras invånare från att hårdhänt städas bort i skog och parker.

Annons
Annons
Annons