Annons

Insektsgift misstänkt för ADHD

Risken för barn att få ADHD förefaller öka med bekämpningsmedel mot insekter, visar en studie i USA och Kanada. Höga halter i blodet av vissa insektsgifter fördubblar risken, rapporterar den barnmedicinska tidskriften Pediatrics senaste nummer.

TT
Publicerad

Restprodukter av dessa medel är vanliga i de amerikanska barnens urin. Hos barn med ADHD visade sig halterna av dessa restprodukter vara betydligt högre än hos friska, skriver Svenska Dagbladet.

Sverige har få godkända insektsmedel med den substans som studien gäller.

Annons
Annons
Annons