Annons
X
Annons
X

Insättningsgarantin fördubblas

Regeringen utvidgar insättningsgarantin till 500 000 kronor.

Av TT
[object Object]
Anders Borg. Foto: FELIPE MORALES

Regeringen utvidgar insättningsgarantin till 500 000 kronor. Enligt förslaget ska garantin täcka alla slag av insättningar på konton oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut.

Syftet med åtgärden är att värna tryggheten för spararna och säkra att de har fortsatt förtroende för det finansiella systemet. Den utvidgade garantin träder i kraft redan i dag, enligt regeringen.

– Vi har beredskap för ytterligare åtgärder om det skulle visa sig vara nödvändigt, säger finansminister Anders Borg vid en presskonferens.

Annons
X

Staten går även in och täcker upp om utländska banker med filialer i Sverige går i konkurs. Exempelvis har den isländska staten en insättargaranti på drygt 200 000 kronor. Vid en konkurs går den svenska staten in och täcker upp till 500 000 kronor.

– Island har en insättargaranti och ovanpå detta finns den svenska, säger finansmarknadsminister Mats Odell.

Enligt finansmarknadsminister Mats Odell har det funnits oklarheter kring vilka konton som omfattas av garantin.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Syftet med åtgärden är att stärka förtroendet och trygga stabiliteten i banksystemet, säger Odell.

  Garantin ska enligt förslaget gälla 500 000 kronor per bank.

  – Det är fullt möjligt för den som behöver skydda mer pengar att ha 500 000 kronor på flera olika institut, säger Odell.

  – Det här sker mot bakgrund av en fortsatt allvarlig utveckling på de finansiella marknaderna, säger Anders Borg.

  När garantin berörde insättningar på 250 000 kronor omfattade det ett samlat kapital på 638 miljarder kronor vid det senaste årsskiftet – pengar som spararna har garanterade i bankerna. Rimligtvis stiger det beloppet när garantin ökas till 500 000 kronor, dock oklart hur mycket, enligt Riksgälden.

  Fonden för insättningsgarantins samlade behållning på 17 miljarder kronor räcker därför inte särskilt långt om en av storbankerna går omkull. Hittills har insättningsgaratin utnyttjats två gånger, i samband med att Allmänna Kapital och Custodia gått omkull. Då handlade det om belopp på omkring 200 miljoner kronor.

  Under helgen har det enligt Borg varit påtagligt att även Europa har allvarliga problem. Han pekar på de omfattande insatserna i Tyskland, Beneluxländerna och Italien.

  – Därtill så är det tydligt att de här problemen kommit närmare Sverige, säger Borg och hänvisar till den danska regeringens besked i natt om en garantifond för landets banker.

  Också Island har en bekymmersam situation, enligt Borg.

  – Regeringen bedömer fortfarande att den finansiella stabiliteten i Sverige är tillfredsställande och att bankerna här har goda förutsättningar att hantera situationen.

  – Regeringen har sagt att det inte finns några hot mot den finansiella stabiliteten. Nu vet vi att det inte är sant, säger socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesman Thomas Östros.

  – Det här är en riktigt åtgärd. Den stödjer vi, säger Östros om den fördubblade insättningsgarantin.

  Robert Bergqvist, chefekonom på SEB, menar att den utökade insättningsgarantin till 500 000 kronor och de nya 100 miljarderna från Riksbanken ska ses som förebyggande åtgärder:

  – Det är ju uppenbart att man agerar väldigt kraftfullt för att verkligen försäkra och ta bort den eventuella oro som har funnits vad gäller insättningskonton. Man tar bort osäkerhet och man förtydligar vad som gäller. Man stämmer i bäcken. Men jag tror inte att regeringen har sett det här som nödvändigt på grund av att man ser större problem för svenska banker, utan det här är bara för att ge hushållen en trygg bild av hur det ser ut, i alla fall vad gäller sparande.

  Finns det anledning att vara orolig?

  – För svensk del ser läget bra ut fortfarande men problemen i vår omvärld kryper ju närmare. Möjligtvis skulle man också kunna se den här insättningsgarantin som en delvis anpassning till vad vi ser händer ute i Europa just nu. I natt kom ju den danska regeringen med sin insättningsgaranti, den tyska kom med sin i går. Den grekiska och den irländska regeringen har redan beslutat om att utöka sina och jag tror att vi kommer att få se många fler EU-länder införa någon typ av ökat skydd för spararna nu under veckan.

  Vad händer framöver? Blir det fler åtgärder?

  – Nu har vi ju ett läge där enskilda länder vidtar de åtgärder som passar det landet bäst. Jag skulle gärna vilja se att man i Europa kommer överens om en gemensam verktygslåda, men att det blir vissa frihetsgrader att plocka de verktyg som är bäst för det egna landet. Vi har ju lite olika problem. Genom att gå ut inom EU med en gemensam verktygslåda tror jag också man kan skapa en viss säkerhet, man visar upp att nu agerar vi kraftfullt och man undviker konkurrensskevheter. När nu vissa länder inför väldigt frikostiga insättningsgarantier innebär ju det att det finns en risk att spararna flyttar sina pengar till just det landet.

  TT

  Annons
  Annons
  X

  Anders Borg.

  Foto: FELIPE MORALES Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X