Inre strid i s om flyktingpolitiken

Den interna kritiken mot regeringens flyktingpolitik växer. Nu säger de kristna socialdemokraterna i Broderskapsrörelsen ifrån, och kräver en ”människovärdig” asylprocess. Förbundet vill att alla asylsökande som inte fått sitt ärende prövat inom sex månader ska få stanna i Sverige.

Under strecket
Publicerad
Annons

Allt fler socialdemokratiska röster höjs mot den förda asyl- och flyktingpolitiken. S-kvinnor krävde nyligen att partiet ska kalla till ett nationellt rådslag. Ett förslag som Broderskapsrörelsen nu ställer sig bakom, i hopp om ”få till stånd en solidarisk och rättssäker asylpolitik”.
Och de kristna socialdemokraterna riktar skarp kritik mot dagens asylprocess. Väntetiderna är för långa, och ”vuxna och barn blir sjuka och far illa”, skriver ledningen i ett yttrande inför förbundskongressen.
Många medlemmar känner ”ilska och förtvivlan” över den egna regeringens politik. Framför allt är det agerandet gentemot de apatiska barnen som väckt starka känslor, visar SvD:s genomgång av motionerna. Bohusläns broderskapsdistrikt anser att behandlingen av barnen är ”en skam för vårt samhälle”.

Men ledningen säger fortsatt nej till generell flyktingamnesti.
– Det skulle bli väldigt godtyckligt och rättsosäkert, säger förbundsordförande Anna Berger Kettner.
I stället vill Broderskapsrörelsen införa en tidsgaranti, i första hand för barnfamiljer, för att få en ”människovärdig och rättssäker asylsituation”. Förslaget innebär att en asylsökande ska få ett definitivt svar på sin ansökan inom sex månader – annars får han eller hon stanna i Sverige. Förutsättningen är att personen ”medverkar konstruktivt i utredningen och klargör sin identitet”.
– Vi behöver bygga in positiva drivkrafter som gör att de här avgörandena kommer snabbare, säger Anna Berger Kettner.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons