Inre marknaden ännu ofullbordad

Under strecket
Publicerad
Annons

BRYSSEL - Vem kan bli förälskad i en gemensam marknad? frågade sig Jacques Delors en gång retoriskt. Han satte i gång en process som radikalt förbättrat möjligheterna för Europas näringsliv, men insåg att den politiska utdelningen av den framgången skulle bli mycket begränsad.
Man vinner inte folkets kärlek bara med genomgripande reformer vilkas resultat i efterhand uppfattas som rena självklarheter. I synnerhet som framgångarna diskonteras på marknaden redan innan de förverkligas och diskussionen koncentreras på vad som förblivit ofullbordat.
Den gemensamma marknaden framstår trots bristerna i dagens EU som normal västeuropeisk vardag - liksom i regel den gemensamma valutan, euron. I Öst- och Centraleuropa blir antagligen den ekonomiska gemenskapen lika normalt vardaglig om ett par år.

Där har man redan hunnit glömma den vardag som rådde för femton år sedan. Tanken på en gemensam europeisk marknad för knappt 30 länder med knappt 500 miljoner invånare skulle då verkat helt utopisk.
När den nu
omsätts i verkligheten genom den förestående östutvidgningen utsätts hållfastheten i den gemensamma marknaden för sitt hittills allra svåraste prov. Det handlar om EU-systemets fundament.
Vid årsskiftet blir det tio år sedan tidsplanen löpte ut för ett handlingsprogram som skulle fullborda de principer som fanns redan i EEC-fördraget (1957) med de fyra friheterna: fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons