Annons

Inrätta expertpanel mot korruption i klimatarbetet

Under strecket
Publicerad

Det är närmast en självklarhet för den som sysslat med korruptionsbrottslighet att EU-ländernas åtaganden inom miljö- området riskerar att bli ineffek-tiva till följd av korruption. Om skattemedel försvinner genom korruption kommer detta förr eller senare att uppmärksammas. Följden blir då att medborgarna uppfattar biståndet till miljösatsningarna som en oacceptabel kostnad istället för nyttiga investeringar för fram- tiden.

Legitimiteten för biståndet inom miljöområdet riskerar att snabbt urholkas om allmänheten får klart för sig att pengarna går till korrupta makthavare och giriga näringsidkare. Varför inte omgående inrätta en oberoende expertpanel som kan angripa korruption i miljöarbetet?

Annons
Annons
Annons