X
Annons
X

Inrätta ett råd för innovationspolitik

På 1970-talet talades det om "näringspolitisk offensiv" och nu har vi ett näringsdepartement. Men gamla branscher och etablerade verksamheter ska inte behöva stöd av offentliga insatser. Politiken ska inriktas på att hjälpa fram det nya – innovationer. Låt oss därför huvudsakligen tala om innovationspolitik i stället för näringspolitik. Det måste vara vägen framåt för Sverige.

Politiken behövs förvisso, men den får inte ersätta eller dubblera vad privata aktörer kan göra. Offentliga insatser ska bidra till att lösa
problem som marknadens aktörer inte klarar. Att producera och vidareutveckla gamla produkter är de etablerade företagens uppgift.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X