Annons

”Inrätta chefsläkare i kommunal omsorg”

Karin Båtelson och Elin Karlsson.
Karin Båtelson och Elin Karlsson. Foto: Stefan Tell

Inom sjukvården finns krav på funktionen chefsläkare med övergripande ansvar för patientsäkerheten. En liknande funktion skulle behövas inom den kommunala omsorgen, skriver Karin Båtelson och Elin Karlsson, Sjukhusläkarna.

Under strecket
Publicerad

Aldrig tidigare har det varit så tydligt att det behövs ett medicinskt ledarskap inom den svenska hälso- och sjukvården. Redan innan coronapandemin var sjukvården på många håll underdimensionerad med alltför få vårdplatser och personal som varslades. Tack vare att läkare under pandemin fått ta ledartröjan har de negativa konsekvenserna för befolkningen kunnat minska i och med att medicinska prioriteringar har fått styra, vilket lett till att lokaler snabbt byggts om, utbildningar skett, personal motiverats att komma tillbaka till aktivt vårdarbete och att antalet vårdplatser ökat enormt. Detta är dock inte fallet inom den kommunala omsorgen, där läkarmedverkan på ledande nivåer tyvärr lyser med sin frånvaro.

I pandemins start var ett stort problem den redan befintliga vårdplatsbristen, där tillgången till akutvårdsplatser och intensivvårdsplatser under flera år gradvis har minskat. Detta har i sin tur lett till att många av våra mest sjuka äldre vårdas inom den kommunala vården och omsorgen. Det ställer stora krav på att denna vård är patientsäker och av god medicinsk kvalitet, men ändå vet vi att behovet av akut sjukhusvård varit stort. Dessutom står vi nu med ännu dystrare facit – de äldre inom kommunala boenden har inte skyddats från covid-19, tyvärr ibland med fatal utgång. Många vårdas också med andningsbesvär i hemmet eller på äldreboenden, med varierande tillgång till adekvat behandling. Smittspridning har skett trots besöksförbud. Det är tydligt att det är en nosokomial smittspridning, det vill säga en vårdrelaterad smittspridning inom enheter, där ett övergripande ansvar för att personal har adekvat skyddsutrustning och kompetens för sitt uppdrag lyst med sin frånvaro. Detta har utsatt såväl våra äldre som personalen för risk för smitta och allvarlig sjukdom.

Annons
Annons
Annons