X
Annons
X

Innovationssnack ett sätt att slippa regler

Charles Edquist drar återigen den gamla innovationsvalsen (
Brännpunkt 21/6). Han menar att när marknaden misslyckas med att satsa på ny och lovande teknik ska staten gå in och agera riskkapitalist inom ramarna för en genomtänkt innovationspolitik utformad av ett innovationsråd och ledd av en innovationsminister. Vad, måste man fråga sig, är då en innovation?

En innovation inte är en uppfinning vilken som helst. De flesta uppfinningar hamnar, även om de är nydanande, på historiens skräphög för att de inte bedöms vara ekonomiskt lönsamma. Innovationer utmärks av att de faktiskt blir lönsamma. Innovation är därför ett annat sätt att säga "sådana nymodigheter som leder till tillväxt". Detta kan bara bedömas i efterhand; funnes en kristallkula för att planera innovation skulle världen se helt annorlunda ut. Innovationsbegreppet är därför ett olämpligt verktyg för näringspolitisk planering.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X