Annons

”Innovationer är basen för vårt välstånd”

Sverige halkar efter andra OECD-länder när det gäller näringslivets investeringar i forskning och utveckling. Vinnovas general­direktör Charlotte Brogren skriver om vad som behöver ­göras för att Sverige ska fortsätta vara ett framstående innovationsland i framtiden.

Under strecket
Publicerad

Sverige behöver satsa mer på samverkans­program för forskning och innovation som staten och närings­livet gemen­samt finan­sierar, skriver Charlotte Brogren.

Foto: Anette Andersson Bild 1 av 1

Sverige behöver satsa mer på samverkans­program för forskning och innovation som staten och närings­livet gemen­samt finan­sierar, skriver Charlotte Brogren.

Foto: Anette Andersson Bild 1 av 1
Sverige behöver satsa mer på samverkans­program för forskning och innovation som staten och närings­livet gemen­samt finan­sierar, skriver Charlotte Brogren.
Sverige behöver satsa mer på samverkans­program för forskning och innovation som staten och närings­livet gemen­samt finan­sierar, skriver Charlotte Brogren. Foto: Anette Andersson

Sverige hamnar ofta i topp i internationella mätningar över länders innovations­förmåga. Men det finns oroande tendenser som pekar på att vi kan vara på väg att tappa vår position om inget görs.

Annons
Annons
Annons