Innehav signalerar tro på egna bolaget

Hur mycket aktier börs-vd:arna har i sina bolag kanske låter som ett snaskigt kapitel. Men vem som har vad är viktigare än du tror.

Under strecket
Publicerad
Annons

När ägarna lägger över ansvaret för verksamheten på en vd vill de försäkra sig om att vederbörande jobbar för att höja aktiekursen, samtidigt som han eller hon balanserar kraven från anställda, kunder, miljö och samhälle. Oavsett om vd:n saknar naturliga sympatier för de andra aktieägarna, gör ett privat vd-innehav i bolaget att ledning och ägare får ett gemensamt intresse för aktiekursen. Styrelsen får ett par ögon i nacken.

På aktiemarknaden signalerar delägandet att vd:n tror på bolaget. Det förutsätter förstås att man inte köpt aktierna i spekulationssyfte, utan ser det som en långsiktig investering. Även om den långsiktige vd:n inte realiserar värdeuppgången så fort aktiekursen stiger, tjänar han eller hon på att höja bolagets lönsamhet. Den goda lönsamheten tillfaller ju alla aktieägare genom ökade möjligheter för bolaget att göra utdelningar. Carl-Henric Svanbergs 16 miljoner Ericssonaktier kan ge rikliga skördar när trädan i telekombranschen är till ända.

Annons
Annons
Annons