Recension

Äganderättens konsekvenser och grunderInnehållsrik antologi om rätten att äga

Under strecket
Publicerad
Annons

För tjugo år sedan var jag redaktör för SAF-skriften ”Äganderätt och egendomsskydd: centrala frågor i alla samhällssystem”. För en tid sedan publicerade förlaget Ratio boken Äganderättens konsekvenser och grunder. Kanske är det lämpligt, eller rentav nödvändigt, att vid pass vart tjugonde år erinra om att en av de omistliga förutsättningarna för en verkligt fri och i ordets fulla mening demokratisk rättsstat är det av lagen tryggade innehavet både av sådan fast egendom där man kan bygga ett hem för sig och de sina eller driva en egen verksamhet och även av sådan lös egendom som går utöver nödigt husgeråd och småpynt.
Om denna av alla tyst men ivrigt eftertraktade äganderätt handlar boken ”Äganderättens konsekvenser och grunder”. Det är en samling av åtta artiklar av varierande innehåll och inte helt jämn kvalitet. De presenteras i ett relativt omfattande förord, vilket sannolikt är en förnuftig
anordning i den litterära överproduktionens tid.

Nils Karlsons artikel om äganderättens tre grundläggande dimensioner - användarfrihet, avtalsfrihet och rätt till avkastning - är värdefull på grund av sin klarhet och logiska konsistens. Den skapar reda. Vad man kanske skulle vilja tillägga till framställningen är att den rättsligt säkrade möjligheten att överföra äganderätten genom arv nog är tillräckligt viktig för att förtjäna att nämnas som en fjärde pil i det diagram över huvudelementen som författaren uppritar.
Artikeln om privat äganderätt och ekonomisk tillväxt är sympatiskt fri från självsäkert predikande. Inför påståendet att ”den äganderättsligt viktiga civillagen från 1826” skulle ha varit en för Sveriges ekonomiska tillväxt betydelsefull reform ryggar emellertid den rättshistoriskt någorlunda kunnige tillbaka med en rysning. Det blev aldrig någon lag av 1826 års ambitiösa kommittéförslag. Det skulle dröja nästan ett århundrade tills Sverige genom en rad partiella reformer av civilrätten fick
en verkligt modern och för den industriella eran adekvat förmögenhetsrättslig lagstiftning.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons