Annons
Gäst

Innehållet har tagit över synen på demokratin

Napoleon Bonaparte framför skuggan av en arbetare på  Napoleonic Museum i Havanna.
Napoleon Bonaparte framför skuggan av en arbetare på Napoleonic Museum i Havanna. Foto: Javier Galeano / TT

De politiska eliterna får svårt att hantera begreppet tolerans, trots att det är centralt för deras självbild.

Publicerad

Under 1970- och 80-talen försiggick bland svenska statsvetare en diskussion om demokratin skulle förstås som procedur eller innehåll. Allmänna val och en lagstiftande församling med dess arbetsformer, var sådana procedurer. Fri- och rättigheter och prövning i domstolar om lagstiftning var förenlig med vissa allmänna rättsprinciper, var innehåll.

Flera socialdemokratiska statsvetare argumenterade då för att det är proceduren, inte innehållet, som skall definiera demokratin.

Annons
Annons
Annons
Annons