Annons
Gäst

Innehållet har tagit över synen på demokratin

Napoleon Bonaparte framför skuggan av en arbetare på  Napoleonic Museum i Havanna.
Napoleon Bonaparte framför skuggan av en arbetare på Napoleonic Museum i Havanna. Foto: Javier Galeano / TT

De politiska eliterna får svårt att hantera begreppet tolerans, trots att det är centralt för deras självbild.

Publicerad

Under 1970- och 80-talen försiggick bland svenska statsvetare en diskussion om demokratin skulle förstås som procedur eller innehåll. Allmänna val och en lagstiftande församling med dess arbetsformer, var sådana procedurer. Fri- och rättigheter och prövning i domstolar om lagstiftning var förenlig med vissa allmänna rättsprinciper, var innehåll.

Flera socialdemokratiska statsvetare argumenterade då för att det är proceduren, inte innehållet, som skall definiera demokratin.

Annons
Annons
Annons