Annons
X
Annons
X

Inköpschefsindex steg i juli

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, uppgick i juli till 50,6, jämfört med 48,4 månaden före. Analytikerna hade räknat med 47,7, enligt Reuters.

Av TT
(uppdaterad)

Senast inköpschefsindex låg över 50 var i april. Då uppgick indexet till 50,2. Siffran för juli är den bästa sedan januari 2012, då indexet låg på 51,4.

Samtliga delindex i inköpschefsindex ökade och det största positiva bidraget kom från orderingången. Inköpschefsindex bygger på intervjuer med cirka 200 inköpschefer inom tillverkningsindustrin. Ett indextal över 50 anses tyda på tillväxt inom industrin.

Sveriges ekonomi verkar enligt inköpschefsindex stå emot trenden i omvärlden med fallande tillväxtsiffror.

Annons
X

– Det är förvånansvärt att Sverige står emot såpass bra, säger Olle Holmgren, ekonom på SEB.

Han tillägger att dagens oväntat starka siffror ligger i linje med vad som framgick av senaste barometern från Konjunkturinstitutet och även de oväntat starka BNP-siffror som Statistiska centralbyrån presenterade i måndags, vilka gav ett rejält lyft åt både kronan och räntor på svenska statspapper.

Sammantaget gör detta att SEB och många andra bedömare nu börjar justera upp sina helårsprognoser för 2012.

– Vi har pratat om att höja tillväxtprognosen för i år med en halv procentenhet till 1,0 procent, säger Holmgren.

– Men det förutsätter att barometrarna trillar tillbaka något, tillägger han.

Den oväntat positiva bilden av svensk industri som framträder i inköpschefsindex ihop med BNP-siffror och KI-barometern innebär att trycket på Riksbanken att sänka räntan i höst minskar. Riksbanken sänkte reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,50 procent i februari. Nästa räntebeslut meddelas den 5 september.

I den inledande handeln lyfte kronan ytterligare några ören mot både dollarn och euron, medan räntan på tioåriga svenska statsobligationer - generellt nedtryckta av eurokrisen - steg ett par punkter.

En snabb förstärkning av kronan kan slå hårt mot svensk exportindustri, då det gör att svensk export blir dyrare jämfört med export från konkurrentländer.

– Valutarörelser, när de väl kommer i gång, har ju visat sig kunna bli ganska stora. Då kan det bli kännbart, säger Holmgren.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X