Annons
X
Annons
X

”Kvinnor måste inkluderas för en hållbar fred”

Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan kvinnors deltagande i fredsprocesser och ett freds­avtals hållbarhet. Vi kan inte längre motivera att halva befolkningen utesluts från samtal om sin egen framtid, skriver utrikes­ministrarna Margot Wallström och María Angela Holguín med anledning av ett möte som inleds i Stockholm i dag.

Det internationella samfundet måste bli bättre på att främja hållbara fredsavtal. Behovet att agera kraftfullt för att finna långsiktiga lösningar och angripa de bakomliggande orsakerna till konflikter har sällan varit ­större, skriver María Angela Holguín och ­Margot Wallström.
Det internationella samfundet måste bli bättre på att främja hållbara fredsavtal. Behovet att agera kraftfullt för att finna långsiktiga lösningar och angripa de bakomliggande orsakerna till konflikter har sällan varit ­större, skriver María Angela Holguín och ­Margot Wallström. Foto: Michael Sohn/AP, Jessica Gow/TT

DEBATT | COLOMBIA

Lärdomarna från Colombia visar på behovet av öppenhet i dubbel bemär­kelse.

Fred i Colombia. Fem årtionden av våldsam konflikt går mot sitt slut. Det nya fredsavtalet utgör en historisk milstolpe för det colombianska folket, men även för det internationella samfundet som har bistått i fredsarbetet. Genom civilsamhällets och kvinnors aktiva deltagande i avtalets ut­formande har grunden lagts för en hållbar fred. Nu skiftar fokus till avtalets genomförande. I en tid allt mer kännetecknad av våld, tilltagande oro och terror – erbjuder den colombianska fredsprocessen många och absolut nödvändiga lärdomar för övriga världen. 

När 2016 summeras kommer det dessvärre förbli ett av de blodigaste åren i modern historia. De fortsatta konflikterna i Syrien, Jemen, Irak, Afghani­stan och på andra håll har tvingat fler än 65 miljoner människor på flykt från krig eller andra former av förtryck. Därtill fortsätter extremism och våld att bidra till regional instabilitet i Sahel, på Afrikas horn och i Mellanöstern. 

Annons
X

Sällan tidigare har kopplingen mellan säkerhet, utveck­ling och mänskliga rättigheter varit så tydlig. Under de senaste tre decennierna har antalet ­extremt fattiga som lever i sviktande stater fördubblats och siffran förväntas fördubblas ytter­ligare innan 2030. Ungefär 130 miljoner människor är i dag i behov av livsuppehållande humanitärt stöd – det är motsvarigheten till det elfte mest folkrika landet i världen. 

Vi vet även att ungefär hälften av världens fredsavtal kollapsar inom en tioårsperiod, och att nio av tio konflikter uppstår i länder som redan drabbats av krig. 

Detta får inte fortsätta. Det internationella samfundet måste bli bättre på att främja hållbara fredsavtal. Behovet att agera kraftfullt för att finna långsiktiga lösningar och angripa de bakomliggande grundorsakerna till konflikter har sällan varit ­större. 

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Samtidigt skiljer sig dagens konflikter från gårdagens. Tidigare interna och lokala konflikter har blivit allt mer komplexa och internationella. Världen krymper och vi ser fler aktörer – såväl statliga som icke-statliga – agera i dagens konfliktområden. 

  Detta medför konsekvenser för hur dialog, medling och konfliktlösning både kan och bör bedrivas. Tiden för slutna högnivåöverläggningar och politiska eliter är förbi. Dagens konfliktlandskap kräver inkluderande lösningar. Lärdomarna från Colombia – men även Filippinerna, Guatemala, Nepal och Syrien – visar på behovet av öppenhet i dubbel bemär­kelse.

  Först: inkludera kvinnorna. Stöd kvinnor som fredsbyggare. Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan kvinnors deltagande i freds­processer och ett fredsavtals hållbarhet. Vi kan inte längre motivera att halva befolkningen utesluts från samtal om sin egen framtid. Likväl är detta inte bara en rättvisefråga, det är smart politik.

  För det andra: engagera civilsamhället. Fred måste byggas underifrån. Formella fredsprocesser som exkluderar konfliktens offer eller lokala freds­byggare har små förutsättningar att hålla över tid. ­Genom att koppla samman processer på lokal, natio­nell och internationell nivå läggs grunden för legitima avtal som beaktar konfliktens grundorsaker. 

  Ett framgångsrikt fredsavtal är nämligen inte ­endast en fråga om eldupphör. Det handlar även om rättvisa, försoning, återuppbyggnad, utbildning, hälsa, politiskt tillträde och fördelning av resur­ser. Ingen krigsherre kan uppnå detta. En hållbar fredsprocess skapar förutsättningar för stabila och rättssäkra institutioner som främjar social, ekonomisk och politisk hållbar utveckling för alla. 

  Det internationella samfundet har ett ansvar. Vi ser gemensamt fram emot det möte om kvinnors deltagande i fredsprocesser som inleds i dag i Stockholm. Vid mötet samlas det nordiska kvinnliga medlingsnätverket – bestående av erfarna diplo-mater och politiker från samtliga nordiska länder – samt ett stort antal medlare från fredsprocesser i bland annat Syrien, Afghanistan, Jemen, Sudan, Somalia och Uganda. Syftet är att lära av varandra och identifiera konkreta metoder för att främja hållbara fredsprocesser. Lärdomarna från Colombia står i centrum.

  Mötet i Stockholm är en komponent i vår gemensamma strävan att stärka diplomatins och utvecklingspolitikens bidrag till hållbara fredsavtal. ­Genom nätverk och internationell kapacitets­utveckling stärker vi kvinnors roll och omöjliggör påståendet att det inte skulle finnas några erfarna kvinnor som kan bistå i fredsprocesser. 

  Avslutningsvis måste vi gemensamt verka för att de internationella organisationerna ansvariga för fred och säkerhet har förutsättningar och den politiska viljan att stödja inkluderande fredsprocesser. Det svenska medlemskapet i FN:s säkerhetsråd blir en plattform för en fördjupad och integrerad politik för att förebygga och lösa konflikter. Genom sam­arbete, öppenhet och ett förstärkt fokus på konflikters grundorsaker kan vi vända trenden med till­tagande våld. Det är vår skyldighet att visa ledarskap för inkluderande fred.

  Margot Wallström

  utrikesminister Sverige

  María Angela Holguín

  utrikesminister Colombia

  Annons
  Annons
  X

  Det internationella samfundet måste bli bättre på att främja hållbara fredsavtal. Behovet att agera kraftfullt för att finna långsiktiga lösningar och angripa de bakomliggande orsakerna till konflikter har sällan varit ­större, skriver María Angela Holguín och ­Margot Wallström.

  Foto: Michael Sohn/AP, Jessica Gow/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X