Aktieanalys

Daniel Svensson/Peter Nilsson:Inhalation Sciences: Andas möjlig framgång

En imponerande kundlista talar för att Inhalation Sciences system för analys av inandningsluft har en plats på marknaden. Omsättningen ska dubblas i år och nästa år ska bolaget vara kassaflödespositivt. Vi tror att Inhalation har en rimlig chans att lyckas.

Uppdaterad
Publicerad
PreciseInhale. Inhalations laboratoriesystem för noggranna mätningar av hur partiklar i inandningsluft kan påverka människors lungor och därmed hälsa.
PreciseInhale. Inhalations laboratoriesystem för noggranna mätningar av hur partiklar i inandningsluft kan påverka människors lungor och därmed hälsa.

Inhalation Sciences (5,85 kr) laboratoriesystem PreciseInhale används inom inhalationsforskning för att studera hur partiklar i inandningsluft påverkar våra lungor och hälsa. Flera studier bekräftar nyttan med PreciseInhale. Den goda överensstämmelsen mellan laboratoriemiljö och klinisk användning leder till kortare utvecklingstid för till exempel nya läkemedel.

Grundinstrumentet är en aerosolgenerator som kan kompletteras med olika moduler för specifika moment i olika forskningsprocesser. Systemet är CE-märkt för preklinisk användning. Processen att validera PreciseInhale även för kliniskt bruk är påbörjad. Det ökar systemets marknadspotential väsentligt.

Kunderna finns inom läkemedelsutveckling, miljöforskning och toxikologi. Patentskyddet består av sex patentfamiljer som ger skydd på de större marknaderna för bolagets produkter till 2033.

Vi har tidigare skrivit om Spotlightnoterade Inhalation Sciences. Den finns länkad här intill.

Inhalation Sciences Juni 2019
VD: Lena Heffler
Styrelseordförande: Fredrik Sjövall
Antal anställda: 6
Nyckelpersoners ägande: Cirka 13 %
Lista: Spotlight Stockmarket
Aktiekurs: 5,89 kr
Antal aktier ink. utspädn: 8,8 miljoner
Börsvärde: 52 Mkr
Nettokassa: 10 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -10 Mkr
Källa: SvD Börsplus /Bolaget Räknat på max antal aktier.

Börsplus syn på Inhalation Sciences

Det här är en förhoppningsaktie, alltså ett entreprenörsdrivet utvecklingsbolag med minimala intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1.Incitament nyckelpersoner

Nyckelpersonerna äger strax under 15 procent av Inhalations Sciences. Vi hade gärna sett att ägandet var större.

2. Track record nyckelpersoner

Vd sedan ungefär ett år tillbaka är Lena Heffler. Heffler har erfarenheter av ledande och strategiska roller från bolag som Aerocrine och Philips. Forskningschef och styrelseledamot Per Gerde är expert på inhalationstoxikologi och uppfinnaren bakom Inhalations Sciences alla patent. Han har fler än 30 publicerade vetenskapliga artiklar. Styrelsen leds av Fredrik Sjövall som har många års erfarenhet från mindre life science bolag. Sjövall är också styrelseordförande i Ziccum. Ledning och styrelse består av tio personer vilket är ganska välbemannat för ett mindre bolag. Sex personer är anställda.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Inhalations Sciences har en imponerande kundlista med aktörer som bland annat AstraZeneca. Det bidrar till trovärdigheten för teknologin. Bolaget bedömer att den adresserbara marknaden är värd cirka 7 miljarder kronor.

Totalt har 11 system sålts genom åren. Ett system kostar 1-3,5 Mkr och resulterar också i cirka 100 000 kronor i supportintäkter per år. I dagsläget säljs PreciseInhale systemet för preklinisk forskning men vägen för att ta teknologin in i klinik är inledd. Det är ett stort steg som ökar marknadspotentialen rejält.

Sedan vi senast analyserade Inhalation Sciences har bland annat följande hänt:

  • 2017 såldes ett komplett PreciseInhale system till AstraZeneca
  • Dotterbolaget Ziccum knoppades av 2018 och noterades på Spotlight Stockmarket
  • Lena Heffler tillträdde som vd i maj 2018
  • Förra året såldes ett första PreciseInhale system till en kinesisk kund
  • Två system har sålts till europeiska kunder
  • I år har en befintlig kund investerat i ytterligare ett PreciseInhale system
  • Fokuseringen på läkemedelsutvecklande kunder har startat. DissolvIt-modulen är en teknologi för farmakokinetisk upplösningsanalys. Modulen visar bra studieresultat och marknadspotentialen bedöms vara stor.
  • Bolaget har initierat validering av PreciseInhale för klinisk användning.

Fokuseringen på klinik kommer innebära att läkemedelsutvecklare inom inhalation får ett verktyg för att studera korrelation mellan prekliniska studier och studier i människa. Samma plattform används för experiment i tidig fas och för test i människa. Därmed kan data jämföras med mindre translationell risk. Det kan hjälpa utvecklare att välja rätt läkemedelskandidat.  Inhalation Sciences räknar med att detta markant kan minska risk, tidsåtgång och kostnader i tidig fas vid utveckling av inhalationsläkemedel.

I oktober förra året noterades det tidigare dotterbolaget Ziccum på Spotlight Stockmarket. Mottagandet har varit positivt och Inhalation Sciences äger cirka 30 procent av aktierna i Ziccum. I dagsläget är det värt cirka 25 Mkr. Inhalation Sciences har nyligen avyttrat en del av ägandet för att finansiera den kliniska valideringen av PreciseInhale.

2018 hamnade nettoomsättningen på cirka 5,4 Mkr. Det var en minskning från 2017 då nettoomsättningen blev cirka 8 Mkr. Minskad omsättning är inte vad man vill se i ett tillväxtbolag. Samtidigt är en slagig omsättning i den tidiga utvecklingen inte ovanligt.

4. Nödvändiga antaganden i ett optimistiskt scenario

  • Försäljningsframgångar som leder till break-even 2020/21
  • Framgångsrik klinisk validering av PreciseInhale

Succé eller fiasko ligger i bolagets egna händer. Om de mål Inhalations Sciences har kommunicerat avseende försäljning och resultat blir verklighet kommer aktiemarknaden att applådera. En viktig värdedrivare blir att öppna upp PreciseInhale för klinisk användning.

Polarcool i ett optimistiskt scenario

Inhalation Sciences Idag Tänkbart 2021
Avklarad milstolpe Försäljning till bra kunder Kassaflödespoitiv
Kommande värdedrivare (i) Ytterligare försäljning Klinisk validering
Värderingsmodell (ii) e.m P/s 5-10
Resultatnivå, årstakt Cirka -10 Mkr Breakeven
Börsvärde, Mkr (iii) 52 Mkr 170 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 220%

Optimistiskt scenario

Inhalation Sciences har som målsättning att dubbla försäljningen innevarande år. Det skulle i så fall resultera i en omsättning på cirka 11 Mkr. En annan målsättning är att verksamheten ska bli kassaflödespositiv 2020. För det krävs omsättning på cirka 20-25 Mkr enligt vår uppskattning. Det skulle rimligtvis resultera i att varje omsättningskrona värderas mellan 5-10 gånger. Börsvärdet hamnar då i intervallet 100-250 Mkr. Idag värderas Inhalation Sciences till strax under 60 Mkr. Därmed kan vi i ett positivt scenario se en betydande uppsida.

Det finns inga riktigt bra noterade jämförelseobjekt men paralleller kan dras till Phase Holographic, 2cureX och PExA. De två förstnämnda bolagen har en ganska hög profil och värderas till 570 respektive 160 Mkr. PExA värderas till 30 Mkr. Justerar vi för PExAs kassa och Inhalation Sciences innehav i Ziccum är värderingarna i nivå med varandra. Även i ett relativt perspektiv finns det utrymme för en uppvärdering av aktien.

Pessimistiskt scenario

I medicinteknik bolag är risken för förseningar och tilltagande kostnader alltid en faktor. Det finns också risk för att det rejäla marknadsgenomslaget låter vänta på sig. Som aktieägare bör man vara beredd på det och vara tålmodig.

Motgångar såväl som framgångar i Ziccum kan vara värda att hålla koll på med tanke på hur stort värde Inhalations Sciences aktieinnehav i Ziccum har. Ziccum-aktien är volatil och har rört sig mellan 6 och 20 kronor på bara ett halvår som noterat bolag.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Att PreciseInhale har en plats på marknaden borgar kundlistan för. Med ett betydande värde i Ziccum-innehavet kan vi inte se något omedelbart finansieringsbehov. Kommer Inhalation Sciences i hamn med sina målsättningar tror vi aktien kommer att värderas upp. Risken är hög men det vägs upp av potentialen. Vi landar i en köprekommendation.

Betyg: 5 av 6
Annons

PreciseInhale. Inhalations laboratoriesystem för noggranna mätningar av hur partiklar i inandningsluft kan påverka människors lungor och därmed hälsa.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons