Annons
X
Annons
X

Ingves varnar för djup lågkonjunktur

Risken för en svensk bolånekris har ökat, enligt en stabilitetsrapport från Riksbanken. Banken varnar för att det kan bli mycket kostsamt för samhällsekonomin.

Av TT
Hushållens skulder
Riksbankschefen Stefan Ingves varnar för djup lågkonjunktur

Riksbankschefen Stefan Ingves varnar för djup lågkonjunktur Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

En turbulent vår med stora prisrörelser på de finansiella marknaderna och kraftiga kursfall för en rad europeiska banker skapar osäkerhet, enligt Riksbanken.

För svensk del är utgångspunkten besvärlig. Hushåll och banker är sårbara, exponerade mot en bostadsmarknad präglad av stor skuldsättning och stigande priser.

"Historiskt sett har kraftiga fall i tillgångspriser i kombination med en stor privat skuldsättning bidragit till djupa och långvariga lågkonjunkturer", skriver riksbankschefen Stefan Ingves i en kommentar.

Annons
X

Riksbanken konstaterar en ökad sannolikhet för ett prisfall på bostadsmarknaden, vilket främst borde slå mot högt skuldsatta hushåll med rörlig ränta.

Samtidigt varnar Riksbanken för svåra följdeffekter. Bankerna är stora i relation till svensk ekonomi, tätt sammanlänkade med varandra och har samtidigt stor exponering mot bostadssektorn. Därtill är de beroende av omvärldens förtroende för sin finansiering, som till stor del består av marknadslån i utländsk valuta.

"Konsekvenserna för svensk ekonomi vid en allvarlig störning som drabbar det svenska banksystemet kan bli mycket stora", skriver Riksbanken i sin stabilitetsrapport.

Riksbanken efterlyser ett batteri av åtgärder för att minska riskerna och stärka motståndskraften i banksystemet. Åtgärder som ger bättre balans mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden. Dessutom tycker banken att det behövs skattereformer som minskar hushållens vilja eller förmåga att skuldsätta sig.

Det tak för skuldsättning i relation till hushållens inkomster som Finansinspektionen börjat skissa på kan vara en lämplig åtgärd, enligt Riksbanken.

"Ett skuldkvotstak kan vara ett effektivt verktyg för att begränsa riskerna med hushållens skuldsättning och det är viktigt att FI nu får den beslutskraft som behövs för att kunna bedriva en effektiv makrotillsyn", skriver Riksbanken.

Detta kan ses som en direkt uppmaning till regeringen att snabba på arbetet med att ta fram ett lagförslag som öppnar för FI att införa exempelvis ett skuldkvotstak.

Riksbanken pläderar även för ett så kallat bruttosoliditetskrav på banker för att säkra att de har tillräckligt med kapital. Ovanpå det kan det enligt Riksbanken behövas ytterligare skärpningar av befintliga kapital- och likviditetskrav.

Annons
Annons
X

Riksbankschefen Stefan Ingves varnar för djup lågkonjunktur

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X