Annons
X
Annons
X

Ingvar Kamprads nio teser

80 ÅR IDAG | Vad kan vi lära oss av Ingvar Kamprad och hans livsverk? För 30 år sedan formulerade han nio trossatser som fortfarande efterlevs. Hans syn på livet, människorna och företaget genomsyrar Ikeas organisation, skriver professor Lars Lindkvist.

410 miljoner människor strömmar genom Ikeas varuhus under ett år. Den 31 augusti 2005 hade Ikeakoncernens 196 butiker i 24 länder en omsättning på 137 miljarder kr. Antalet anställda har ökat från 8 300 år 1984 till 90 000 år 2005.

Ikea är känt för att ha en mycket stark företagskultur. Denna kan ses som en förlängning av den anda och de trossatser som Ingvar Kamprad skapade under Ikeas tidiga år.

Vad han säger och anser ses som ett viktigt rättesnöre för medarbetarnas handlingssätt. Hans syn på livet, människorna, företaget och hemmens inredning genomsyrar Ikeas organisation.

Annons
X

Vid jultid 1976 formulerade Ingvar Kamprad Ikeas filosofi i nio teser, som han kallade ”en möbelhandlares testamente” och som delas ut till alla anställda.
Utifrån Ikeas vision ”att skapa ett bättre vardagsliv för den stora gruppen människor” beskrevs Ikea som ett annorlunda företag som går sina egna vägar på basis av nio grundläggande trossatser:

• sortimentet – vår identitet, Ikea-andan, vinst ger oss resurser, att med små medel nå goda resultat, enkelhet är en dygd, linje annorlunda, kraftsamling – viktig för vår framgång, att ta ansvar – en förmån, och det mesta är ännu ogjort – underbara framtid.

En möbelhandlares testamente ska enligt företaget i dag ses som ett tidsdokument; en del tål att bevaras, annat har med åren blivit mindre aktuellt. De nio teserna lever emellertid fortfarande; speciellt hos de högsta cheferna och hos cheferna på mellannivå.
Kostnadsmedvetandet genomsyrar hela organisationen. På ledningsnivå anser man att symbolvärdet av en intensiv sparsamhet är så starkt att man får ta nackdelarna av en viss överdrift. Det är nämligen genom kostnadsminimering som man kan hålla de låga priserna.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Som en viktig del av Ikeakulturen, enligt många den allra viktigaste, nämns ödmjukhet. Ödmjukhet inför arbetsuppgifterna och respekt för medmänniskor/arbetskamrater. I ödmjukheten ligger också en självkritik att inte slå sig till ro med framgång.

  I stället för att framhålla hur duktig man är bör man hela tiden tala om hur man kan bli bättre.
  Att vidmakthålla och sprida Ikeakulturen är i dag en viktig del av ledningens uppgifter. Hur håller man kostnadsmedvetande, entusiasm och viljan till förnyelse levande?
  Ett viktigt hjälpmedel är exemplets makt. Ikeas ledning måste föregå med gott exempel och föra över de nio teserna till vardagens slit.

  Ute i organisationen finns inom varje bolag kulturbärare, människor i ledande befattning med olika bakgrund och erfarenheter men som alla har en gemensam uppgift: att sprida kulturen vidare, genom exemplets makt.

  Det finns en speciell intern kulturutbildning för chefer som heter ”the Ikea-way”. Den går ut på att utbilda blivande så kallade ambassadörer. I ambassadörsutbildningen ingår ett ganska långt avsnitt om företagets historia och kultur.
  Under senare år har Ikea öppnat 15–20 varuhus om året. Nya länder med nya Ikeavaruhus har tillkommit: Ryssland år 2000, Portugal 2004, Japan 2005. Expansionen har möjliggjorts genom att utveckla nya lågprismöjligheter, minska byråkratin och förbättra omkostnadsnivån.

  Affärsidén och kulturen utgör ramarna. En grundbult för att uppnå de affärsmässiga målen är att arbeta aktivt med mångfald: kön, ålder, etnisk bakgrund, erfarenhet etc. Personalstyrkan på varuhusen ska spegla den lokala marknaden, d v s Ikeas kunder.
  Framför allt ska man värna om Ikeakulturen, som handlar om människor och om relationerna externt och internt. Därför lägger man ner mycket tid på varje rekrytering, så att alla medarbetare delar de grundläggande värderingarna.
  Man letar inte bara efter kulturbyggare och kulturbärare, utan också efter ”tvärgångare” som har kraft att ställa ifrågasättande frågor och komma med förslag till förnyelser.
  Det betyder utveckling och anses vara värt att uppmuntra – inte straffa.

  Vid ett framträdande inför ekonomstudenter på Växjö universitet 2001 gav Ingvar Kamprad sina ”Råd till framtidens entreprenörer av den gamla Möbelhandlaren” i form av ett brev daterat Liatorp den 9 februari 2001.

  Råden rymmer insikter i ledarskap, kultur och entreprenörskap som vi alla kan lära oss av:

  • Var alltid på väg. Nöjdhetskänsla är ett sömnpiller.

  • Kompensera dina brister. Misstro dem som säger sig veta och kunna allt.

  • Se upp med erfarenhet eftersom det ofta hindrar dig från att tänka annorlunda. Varför är ett bra ord.

  • Se till att ha din arbetsplats nära verkligheten.

  • Arbeta positivt. Det negativa ger dig bara magsår.

  • Tillstå dina fiaskon. Försök inte bortförklara.

  • Diskutera, motivera och sälj in. Men när beslut är fattat, då är det bara genomförandet som räknas.

  • Se dina problem som möjligheter.

  • ”Bry dig” om din viktigaste resurs, dina medarbetare, och se till att alla har kul på jobbet.

  • Till slut, tänk på att framtiden behöver dig.

  Folkkär entreprenör http://www.n24.se/dynamiskt/sverige/did_12212098.asp

  Lars Lindkvist

  Annons
  Annons
  X
  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X