Annons

”Inget vilda västern med restriktiva kriterier”

Foto: AP

Debattinlägget som kritiserar Staffan Bergström utgår ifrån en helt annan situation än den som Bergström medverkade i. Det handlar om två helt olika medicinska och existentiella livssituationer, skriver Johan Unger, senior domprost, i en replik.

Under strecket
Publicerad

Vilda västern blir följden av att införa legal dödshjälp, skriver Benedicta Lindberg, med flera i SvD debatt. Blir den? Beror det inte på vad man menar med legal dödshjälp? I de exempel som nämns utgår författarna inte från de kriterier på assisterad läkarhjälp som Bergström, andra och jag företräder. De är 1) patienten är döende och lider svårt av sin sjukdom, 2) patienten har uttalat sin vilja att slippa sin dödliga sjukdom och önskar läkarassisterad hjälp, 3) patienten tar själv dosen som befriar från döendet. Med dessa kriterier uppstår inget vilda västern. Allt är restriktivt reglerat.

Det finns således två helt olika uppfattningar om legal dödshjälp med skilda kriterier. Är det inte önskvärt att skilja mellan olika omständigheter för en läkarassisterad hjälp? I ena fallet gäller det att läkaren förkortar
en människas livsprocess för att individen vill dö och i andra fallet gäller det att läkaren medverkar att förkorta en människas dödsprocess. Det handlar om två helt olika medicinska och existentiella livssituationer:
att vara levande eller att vara döende.

Annons
Annons
Annons