Inget val på Internet

Under strecket
Publicerad
Annons

Internet kommer inte att användas vid val till svenska politiska församlingar. Det blir inte heller någon skärpning av reglerna för kommunala folkomröstningar. Det är två av punkterna i den demokratiproposition som regeringen presenterar i dag, erfar SvD.
Däremot vill regeringen att medborgarna ska få ökad insyn i privata bolag som driver entreprenader inom den offentliga sektorn, till exempel vård och skolverksamhet. Ett annat förslag i propositionen är att föräldrar ska få större inflytande över sina barns skolor. Regeringen vill också att kommunerna i avtalen med entreprenörer skriver in att medborgarnas intresse av insyn ska tillgodoses.
För två år sedan presenterades den stora demokratiutredningen. Hela utredningen tog fasta på att föra debatten om demokrati framåt. Ordförande var den före detta kulturministern Bengt Göransson (s).

– Vår avsikt var inte att skriva en ny författning eller färdiga propositionsförslag. Men på punkten kommunala folkomröstningar tyckte vi att det måste vara fel på kriterierna eftersom alla utom några få av 60 medborgarinitiativ till folkomröstning avvisades av kommunpolitikerna, säger Bengt Göransson. Bosse Brink

Annons
Annons
Annons