X
Annons
X

Inget utrymme för stora skattesänkningar

På SvD Brännpunkt (
4/11) skriver Stefan Löfven (S) och Magdalena Andersson (S) att alliansregeringen avser att föra en ansvarslös ekonomisk politik med stora ofinansierade skattesänkningar under kommande mandatperiod.

Ansvar för jobben och hållbara offentliga finanser är utgångspunkten för regeringens politik. Sverige har bland Europas starkaste offentliga finanser med en låg offentlig skuld, som har minskat sedan 2006. Till följd av att regeringen fört en väl avvägd ekonomisk politik har Sverige, som ett av få länder i EU, haft möjlighet att möta den utdragna globala finans- och skuldkrisen med åtgärder som skjuter in energi i ekonomin och stärker grunden för högre tillväxt och fler jobb. Det handlar exempelvis om investeringar i infrastruktur och forskning, jobbskatteavdrag som stärker hushållens efterfrågan, fler vägar in på arbetsmarknaden för bland annat unga och förbättrade villkor att anställa.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X