Annons

Inget parti får uteslutas på grund av sina åsikter

Om en skola bjuder in representanter för riksdagspartierna till en debatt skulle enligt JO-beslutet samtliga cirka 40 partier som kandiderar till riksdagen, men även andra partier, kunna kräva att skolan anordnar debatter där de får delta, skriver Anna Skarhed.
Om en skola bjuder in representanter för riksdagspartierna till en debatt skulle enligt JO-beslutet samtliga cirka 40 partier som kandiderar till riksdagen, men även andra partier, kunna kräva att skolan anordnar debatter där de får delta, skriver Anna Skarhed. Foto: JESSICA GOW/TT
Under strecket
Publicerad

Justitiekanslern Anna Skarhed, JK, har i en debattartikel på Brännpunkt (12/9) om politiska partiers medverkan i skolans samhällsinformation hävdat att JO:s tolkning av grundlagens objektivitetskrav är orimlig och alltför långtgående. JK har i artikeln hänvisat till ett beslut som JO fattade under 2010. Enligt JK innebär beslutet att ”Om en skola inbjuder representanter för riksdagspartierna till en debatt skulle […] samtliga cirka 40 partier som kandiderar till riksdagen men även andra partier kunna kräva att skolan anordnar motsvarande debatter där de får delta.”

2010 års beslut fattades av en tidigare JO och jag kan inte uttala mig om hur hon ansåg att beslutet skulle tolkas. Jag vill betona att jag håller med JK om att objektivitetskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen inte får tolkas på ett sätt som gör det omöjligt för skolor att planera sin verksamhet på ett rimligt sätt. Jag har inte någon annan uppfattning än JK när det gäller skolors hantering av en situation som den JK beskriver.

Annons
Annons
Annons