Annons
X
Annons
X

Inget hot mot svenska intressen

Den hätska stämningen i den muslimska världen, med flera attacker mot amerikanska beskickningar, innebär inte något direkt hot mot Sverige.

– Vi ser ingen förändring i den direkta hotbilden mot svenska intressen i Mellanöstern just nu, säger Malena Rembe, chef vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT), där bland andra Säpo och den militära underrättelsetjänsten must ingår.

Risken att svenskar drabbas är främst indirekt.

– I första hand för att de kan råka vara på fel plats, säger hon.

Annons
X

Bedömningen av hotbilden mot Sverige kvarstår också.

– Terrorhotet mot Sverige ligger på en nivå som beskrivs som förhöjd och utvecklingen hittills har inte föranlett oss i NCT att föreslå någon revidering.

Inte heller på UD ser man för ögonblicket någon risk för ett ökat hot mot svenska intressen.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X