Annons

Inget händer trots kända brister inom ambulanssjukvården

När någon skadas vid en olycka eller drabbas av allvarlig sjukdom förväntar vi oss trygg, snabb och kvalificerad hjälp av ambulanssjukvården. Men avsaknaden av nationella riktlinjer för ambulanssjukvård har inneburit att vårdkvalitet och tillgänglighet varierar över landet. Med lokala skillnader i organisation, riktlinjer och tillsyn är risken stor att patientsäkerheten hotas, skriver Nätverket för utbildning av ambulanssjuksköterskor.

Under strecket
Publicerad

Hälso- och sjukvårdslagen är tydlig med att all sjukvård i Sverige skall ges på lika villkor, vara god och säker samt i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi konstaterar att svensk ambulanssjukvård i vissa delar inte lever upp till dessa mål. Idag varierar ambulanspersonalens kompetens och befogenheter över landet liksom ambulanssjukvårdens styrning och organisation. Avsaknaden av nationellt bindande föreskrifter för ambulanssjukvård innebär att vårdkvaliteten varierar över landet. Den idag enda nationella föreskrift som reglerar ambulanssjukvården är allmänt skriven och fyller ingen avgörande funktion. Regelverket överlåter allt för stort utrymme till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer att själva tolka vilken kvalitet den lokala ambulanssjukvården skall ha. Med andra ord ser vi att ambulanssjukvården till stora delar är oreglerad och inte nationellt jämlik.

Riksrevisionens rapport ”Statens insatser inom ambulansverksamheten” från 2012 tydliggjorde flera allvarliga fel och brister inom svensk ambulanssjukvård. Några av de punkter som såväl regeringen som Socialstyrelsen uppmanas att åtgärda är personalens varierande kompetens, bristen på systematisk tillsyn och avsaknad av nationella riktlinjer. Försvarsdepartementets utredning ”En myndighet för alarmering” bekräftar och stärker Riksrevisionens rapport om behovet av en tydligare och obruten larmkedja med ett större statligt ansvarstagande. En nationell samsyn saknas inom området liksom en levande debatt utifrån ett vetenskapligt och kvalitetsorienterat perspektiv. Som en följd av detta påverkas ambulanssjukvården negativt inom områdena utbildning, forskning och utveckling och i ett långsiktigt perspektiv kan patientsäkerheten komma att hotas.

Annons
Annons
Annons