Annons
X
Annons
X

”Inget behov att försvara mig”

S, MP och V har kommit överens om ett ”bibliotekslyft”. Nya demokrati- och kulturministern Alice Bah Kuhnke (MP) utlovar också en politik för den krisande journalistiken. – Det behövs en väldigt tydlig mediepolitik, som omfattar de utmaningar medierna står inför, säger hon i sin första längre intervju som minister.

Foto: TOMAS ONEBORG

**Kultur- och **demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) står framför ett myllrande franskt småstadstorg, målat av Hilding Linnqvist. Tillsammans med finansminister Magdalena Andersson (S) har hon kallat till presskonferens på Moderna museet.

Kanske är det ingen slump att nya kultur- och demokratiministern håller sin första presskonferens framför en stor målning av ett myllrande torg, där människor möts i olika samtal och aktiviteter.

Torget, den allmänna platsen där alla kan mötas och göra sin röst hörd, är som bekant en central demokratisk arena. Och ingen betvivlar att Alice Bah Kuhnke har ett djupt engagemang i demokratifrågor.

Annons
X

Däremot har hennes kunskaper om kultur ifrågasatts.

– Jag känner inget behov av att försvara mig. Jag känner mig väl grundad i både kultur- och demokratifrågorna. Och det kommer att synas i den politik som regeringen kommer att driva, säger hon apropå kommentarerna efter hennes utnämning.

Det har gått två veckor sedan Alice Bah Kuhnke oväntat presenterades som statsråd. I går meddelade hon tillsammans med Magdalena Andersson att den fria museientrén på ett antal statliga museer kommer att återinföras.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Konsten och kulturen behöver få ännu större spridning, säger Alice Bah Kuhnke som säger att reformen handlar om att öppna dörrarna till konst och kulturarv på vid gavel.

  Nästa vecka lägger den nya regeringen sin första budget. Där finns bland annat ett ”bibliotekslyft” med.

  Under de närmaste fyra åren satsar regeringen 10 miljoner om året på en nationell biblioteksstrategi. Syftet är bland annat att folkbiblioteken ska kunna erbjuda låntagarna fler e-böcker. Dessutom ska Kungliga biblioteket, tillsammans med Kulturrådet, arbeta fram en plan för hur folkbiblioteken ska kunna uppfylla sin demokratiska roll.

  I den nya bibliotekslagen, som började gälla vid årsskiftet, betonas bibliotekens roll för demokratisk samhällsutveckling och fri åsiktsbildning.

  – Lagen i sig är bra, men den har saknat kraft. Därför lägger vi 10 miljoner per år på detta, säger Alice Bah Kuhnke som menar att landets bibliotek behöver en gemensam färdplan.

  – Det ska inte bara vara så att vissa bibliotek i storstadsregionerna ska bli det här forumet för diskussion om samhällets utveckling. Utan det ska också vara likadant på biblioteket i Värnamo.

  Alice Bah Kuhnke är själv uppvuxen på en liten ort utanför Värnamo. När hon talar om dagens Sverige så beskriver hon ett land med klyftor och polarisering.

  – På många håll i landet har vi en splittring som handlar både om en bildningsklyfta och en delaktighetsklyfta, säger hon och påpekar att läsförståelsen inte bara sjunkit, utan också polariserats mellan olika grupper.

  – Det handlar också om vilken information man söker, och hur man tillgodogör sig information. Det handlar om ifall man läser tidningar, eller om man läser sajter med mer avgränsad information.

  Hur ser du på mediernas utveckling?

  – Den är oerhört bekymmersam. Bekymmersam och komplex. Det behövs ju en väldigt tydlig mediepolitik som omfattar de utmaningar som medierna i stort står inför. Då syftar jag på allt från förutsättningarna att verka som frilansande journalist till hur presstödet är utformat till hur den långsiktiga finansieringen av public service ska se ut.

  Kraven från landets mediechefer är hårda. Lokalredaktioner läggs ner, strukturomvandlingen går raskt och tidningsbranschen krisar. Alice Bah Kuhnke säger att mediernas situation definitivt är en politisk fråga, men hon vill inte avslöja hur den rödgröna mediepolitiken ska se ut.

  – När jag säger mediepolitik så är det samlingsnamnet på väldigt många frågor som måste lösas. I slutändan handlar det om yttrandefrihet, och människors möjlighet att få och nås av information.

  Miljöpartiet har tidigare drivit att de nationella kulturinstitutionerna ska ut mer i landet, blir det så?

  – Det handlar inte om att institutioner ska flyttas, utan det handlar om att kulturen ska vara tillgänglig över hela landet. Och i viss mån kommer det att synas i den budget som presenteras nästa vecka, säger Alice Bah Kuhnke som gärna talar om behovet av att långsiktigt bygga upp och ”få ihop vårt land”.

  Finns det inte en risk att kulturen blir ett redskap för demokratin?

  – Ja och nej. Man får inte blanda ihop kultur och kulturpolitik. Politiken är ju ett verktyg för att uppnå vissa specifika syften. Det främsta syftet är ju att kulturpolitiken ska skapa en god jordmån för en fri och oberoende kultur. Kulturen är fri, och ska vara fri. Den kommer att ta olika vägar, och ibland provocera och ibland roa. Men kulturpolitiken ska vara tydlig och ha ett syfte.

  Vad är kulturpolitik för dig?

  – Kulturpolitik handlar både om att tillgängliggöra kulturen, så att fler får ta del av den. Men också om att fler får möjlighet att utöva den, och vara en del av den, säger Alice Bah Kuhnke som blivit en de mest omskrivna ministrarna i den nya regeringen.

  Några kommentarer har andats förvåning över hennes val av medarbetare. Hennes statssekreterare, Per Olsson, saknar precis som ministern själv erfarenhet av att arbeta i regeringskansliet och rikspolitiken.

  Ulf Dernevik, som blir politiskt sakkunnig, har inte heller han erfarenhet från regeringskansliet.

  Hade du inte behövt några erfarna rävar runt dig?

  – Det finns ju ofta mycket kunskap att hämta ur gamla rävar, så vi kommer att se till att vi också har många kloka, äldre och erfarna människor runt omkring oss.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X