Annons

Ivar Arpi: Ingen vet vad svenskt bistånd har uppnått

Publicerad

Så här ligger det till: Ingen vet exakt vad det svenska biståndet har uppnått under de 51 år det har funnits. De goda intentionerna har det aldrig varit brist på, däremot utvärderingar av effekterna. Under 2013 ska 38,2 miljarder av den svenska statsbudgeten, på totalt 837,2 miljarder, gå till internationellt bistånd. Det är dags att ta reda på vilken nytta skattemedlen gör.

Från 2007 var det tänkt att det svenska biståndet skulle fokusera på ett mindre antal länder som bedömdes vara i extra stort behov av hjälp. Men så blev det inte riktigt. Enligt vad biståndsminister Gunilla Carlsson (M) säger i
DN (25/2) beror det på att det ”finns starka intressen som värnar om sitt och inte velat se en tydligare och starkare fokusering.”

Annons
Annons
Annons
Annons