X
Annons
X

Ingen vanlig fackförening

Konflikten mellan Berns och Syndikalisterna (SAC) håller i sig. SAC ger sig inte, trots att de saknar lagligt stöd för sina krav och sin aktion.

Frånsett innehållet i oenigheten slår det mig att en sak skiljer detta gräl från de flesta andra konflikter i Sverige.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X