Ingen utjämning ökar boendeskatten

Under strecket
Publicerad
Annons

I vår artikel ”Utjämning eller skatteparadis” på SvD Brännpunkt den 14 december visade vi att den kommunala skatteutjämningen inte medför orimligt höga kommunalskatter i kommuner där genomsnittsinkomsten är hög.
I två repliker (21/12 och 14/1) påpekar Sven Broddner och Eric Montelius det faktum att vi inte tagit med boendeskatt och förmögenhetsskatt i beräkningarna. Skälet är enkelt: de kommunala utjämningssystemen är till för att kommunerna ska kunna finansiera de verksamheter man är skyldig att utföra, medan boende- och förmögenhetsskatt inte har med den kommunala finansieringen att göra.
Principen om likvärdig kommunalt arrangerad utbildning och omsorg, med något så när rimliga kommunalskatter i landets samtliga kommuner, kan upprätthållas genom utjämningen.
Tack vare utjämningen kan också kommuner där genomsnittsinkomsten är låg satsa på attraktiva förhållanden för företag och medborgare. Utan utjämning skulle ett antal kommuner bli ”obeboeliga” och inflyttningstrycket till storstäderna bli än
starkare.
För medborgare i kommuner med hög genomsnittsinkomst kan det kanske vara värt en något högre kommunalskatt än annars för att undvika ytterligare tryck på och konkurrens om kommunal service, arbeten och bostäder.
Broddner och Montelius har naturligtvis rätt i att boendeskatten ökar skattetrycket mer för medborgare som har villa i kommuner där taxeringsvärdet är högt. Trots detta fortsätter efterfrågan på villor på dessa orter att vara hög.
Utan kommunal utjämning skulle efterfrågan och därmed taxeringsvärde och boendeskatt förmodligen öka än mer. Medborgare med låg inkomst eller låg pension skulle knappast vara betjänta av detta.

Anders Norrlid
Tore Melin

Annons
Annons
Annons