Ingen utdelning från Stockwik

Stockwik Förvaltning redovisar redovisar ett resultat efter skatt på 11,6 miljoner kronor för den kvarvarande verksamheten för det fjärde kvartalet 2017 (0,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:01 kronor (0:00).

Under strecket
Publicerad
Annons

Av resultatet utgjorde -0,8 (-1,1) miljoner kronor avskrivningar och 12,0 (-) miljoner aktivering av ytterligare uppskjuten skattefordran, vilka inte påverkade koncernens likviditet, uppger bolaget.

Nettoomsättningen uppgick till 22,9 miljoner kronor (25,3).

Annons
Annons
Annons