X
Annons
X

Ingen slump att de unga inte får jobb

Arbetslösheten bland ungdomar i Sverige stiger snabbare än den totala arbetslösheten. Ungdomar och andra grupper med svagare fotfäste på arbetsmarknaden drabbas hårdare av nedgångar.

Det svenska utgångsläget var dessutom dåligt redan före krisen. Sverige har haft en högre ungdomsarbetslöshet än EU-snittet sedan mer än tio år, och detta trots att vår övergripande snittarbetslöshet har varit lägre än EU:s.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X