Annons

Fabian Kastner:Ingen slipper undan syntaxen

Många som försökt skriva genuin nonsenspoesi har ändå gripits av experimentets kraft. OEI ägnar ett trippelnummer åt icke-mening i alla dess former, och visar att historiens många syntaxuppror ofta faller på eget grepp och åstadkommer alltför bra dikt.

Publicerad

Bevingade ord är inte alltid begripliga. Noam Chomsky konstruerade 1957 en besynnerlig mening som (åtminstone i lingvistiska kretsar) blivit en klassiker: ”Färglösa gröna idéer sover våldsamt”. Syntaxen i denna mening är helt och hållet korrekt. Ändå är den semantiskt sett rent nonsens, orden säger oss ingenting. Chomskys poäng var att en teoretisk förståelse av ett språks grammatik inte är tillräcklig för att till­ägna sig språket som sådant. Det krävs också, menade han, en intuitiv eller nedärvd språkförståelse för att kunna uttrycka sig begripligt.

Chomsky var förvisso inte den första att skriva strunt. I 1920-talets Paris roade sig surrealisterna i gruppen kring André Breton med att konstruera liknande meningar, genom att skicka runt ett papper där varje deltagare fick bidra med ett eller ett par ord enligt vissa grammatiska regler. Metoden kom att kallas för ”Cadavre exquis”, efter den första versraden som framställdes på detta sätt (”Le cadavre exquis boira le vin nouveau”). Så har man också invänt att Chomskys mening inte nödvändigtvis är meningslös. Den går att läsa metaforiskt, som poesi. Den amerikanske poeten John Hollander demonstrerade detta i en dikt från 1971, ”Coiled Alizarine”, vars sista mening lyder just ”Colorless green ideas sleep furiously”. I sammanhanget låter det (och är kanske också) riktigt djupsinnigt. Andra har med stöd av Chomsky på fullt allvar hävdat att så gott som varenda mening i Heideggers filosofiska verk, ehuru grammatiskt korrekt, är ren rappakalja.

Annons
Annons
Annons