Annons
X
Annons
X

Sanna Rayman: Ingen ska tvingas till äktenskap

Å ena sidan detta: Mellan 2005 och 2010 fick 15 barnäktenskap dispens i Sverige (SVT 10/1). Å andra sidan detta: Cirka 70 000 ungdomar i åldern 16–25 år känner inte att de fritt får välja vem de ska gifta sig med.

Det finns alltid olika sätt att beskriva ett problems storlek och utbredning. När det gäller barn- och/eller tvångsäktenskap finns det alltid ett stort mörkertal, vilket känns avsevärt mycket jobbigare att fundera över än ett ögonkast på hårda data. Därför var det glädjande att se justitieminister Beatrice Ask och jämställdhetsminister Maria Arnholm flytta fram positionerna på DN Debatt i går.

Bara 15 dispenser, kan man tänka, det är ju inte så mycket? Kanske är flexibilitet bra att ha? För egentligen, om en ung kvinna råkar bli gravid, ska vi då inte kunna göra undantaget och låta henne och fadern gifta sig före 18 års ålder? Särskilt om de lever i ett sammanhang där barn utanför äktenskapet ses med oblida ögon?

Annons
X

I teorin kan den flexibiliteten låta bra. Problemet är emellertid att den öppnar kryphål. Frågar du människor som arbetar med hedersproblematik har dispenserna oroat särskilt. Där en ser flexibilitet ser andra en risk för att påtvingad graviditet kan bli ett sätt att åstadkomma dispens. Ur det perspektivet är en skarp 18-årsgräns viktig.

Att tvinga någon till äktenskap var olagligt även förut, men skapas ett nytt brott med en högre straffskala: äktenskapstvång. Det blir också straffbart att lura någon att resa till ett annat land för att där gifta bort personen mot dennes vilja. Att detta inkluderas är oerhört viktigt. Inför snart sagt varje lov hör vi numera larm om hur oroade ungdomar räds vad sommarlovet ska föra med sig. Att deras rätt att själva välja liv skrivs in i lagen betyder mycket.

Inte bara föräldrar och släkt medverkar till tvånget, ofta sker det i samförstånd inom religiösa ramar. Med det nya förslaget kommer därför krav på trossamfunden att inte medverka till ceremonier ”som leder till äktenskapsliknande förbindelser där någon av parterna är under 18 år”, vilket är en oerhört välkommen tydlighet.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Lite smolk finns det i bägaren. Formuleringarna om fullmaktsäktenskap samt om erkännande av utländska tvångsäktenskap respektive barnäktenskap är dessvärre luddiga. ”Huvudregeln är att utländska tvångsäktenskap inte erkänns i Sverige”, skriver Ask och Arnholm och förklarar att i dag kan det dock ske vid ”särskilda skäl”. Nu höjs emellertid ribban, vilket innebär att det framöver kommer att krävas ”synnerliga skäl”. Passagen väcker onekligen frågor. Vilka synnerliga skäl kan det rimligen finnas att erkänna ett tvingat giftermål? Kanske blir det tydligare när vi kan granska förslagstexten i sin helhet.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X