Annons
Recension

Jean-Baptiste Bernadotte. Från revolutionssoldat till svensk kronprinsIngen rekryt har stigit mer i graderna

Under strecket
Publicerad

”Ingen har fyllt en bana liknande min”. Se där Karl XIV Johans på franska och på dödsbädden uttalade ”famous last words” då han dikterade ett slags testamente (han lärde sig aldrig ordentlig svenska). Och nog kan det stämma. Jean-Baptiste Jules Bernadotte (1763-1844) fyllde verkligen en mycket märklig bana, numera välkänd för de flesta, inte minst genom televisionen. Ja, sonen till en sakförare (ett slags andra klassens advokat) i Pau, utan några särskilt lysande utsikter tar värvning i armén, stiger i graderna, blir general, marskalk av Frankrike, krigsminister, härförare, furste av det pyttelilla Ponte Corvo (som låg inne i kungariket Neapel och som han aldrig besökte), genom en smart kupp av löjtnant Carl Otto Mörner vald till Sveriges kronprins och sedermera vorden kung (även av Norge) - av den forne revolutionssoldaten blev den siste autokraten på rikets tron. Med mera. I mångt och mycket var Jean-Baptiste en self made man med många förtjänster, fast ändå får han givetvis tacka Napoleon för sin lysande bana. Till denne hade han alltid ett spänt förhållande och pendlade sannerligen i gunst hos kejsaren. Men det var ändå denne som trots allt gjorde allting möjligt.
Fast det slutade i ovänskap och med att Jean-Baptiste under sitt alias som den svenske kronprinsen Karl Johan (adopterad av den barnlöse Karl XIII) vände sin nya armé och dess vapen mot sin gamla välgörare och mot sina landsmän. Så kan ödets lotter falla: Karl Johan levde länge medan hans kejsare försmäktade på en klippö i Atlanten. Om denne märklige man har Margareta Beckman skrivit en elementär biografi som inte tillför något nytt men som kan vara av intresse för novisen. Jean-Baptiste Bernadotte. Från revolutionssoldat till svensk kronprins avhandlar alltså inte tiden i Sverige, vilket är synd och gör boken mindre användbar. Det är heller ingen särskilt lyckad biografi. Framställningen låter oss inte komma Jean-Baptiste in på livet, utan det är mer en skildring av själva uppåtstigandet och av alla fältslag med siffror och detaljer av vilka det blir en smula för mycket ibland (en svaghet som finns också hos till exempel Peter Englund).

Stilen är emellanåt veckotidningssvajig med många utropstecken och fåniga schabloner om bland annat marskalkens tjusiga yttre. Källkritiken påminner ofta om Herman Lindqvists: ”det sägs”, ”det anses”, ”det förmodas” och ”det uppges” (av vem?) ”sades vara” (av vem?). Dessutom upptas en stor del av texten av en mängd brevs franska original följda av svensk översättning. Vid ett tillfälle publiceras till och med den engelska översättningen av ett av Karl Johans brev. Vad skall dessa språklektioner vara bra för? Lägg därtill att Beckman friserar breven i sina översättningar och låter exempelvis ersätta ”frihetens soldat” med ”revolutionssoldat”. ”Ni” ersätts frejdigt med ”du”. Bernadottes ovan citerade, bevingade dödsbäddsord har vulgariserats till ”ingen har gjort en karriär liknande min”. Och en skicklig skribent bör nog ransonera antalet ”som sagt” och ”som nämnts”. Kronologisk översikt (en självklarhet i sådana här sammanhang) saknas och kartorna är näst intill oanvändbara och när man dessutom använder samma uppslagsillustration två gånger, i färg respektive svartvitt, så undrar jag vart redaktören har tagit vägen. Jean-Baptiste gifte sig som bekant med Desirée Clary, dotter till en rik textil- och tvålköpman från Marseilles. Napoleon hade tidigare uppvaktat henne, men modern menade enligt ett i källor obekräftat uttalande att det räckte med en Bonaparte i familjen. Desirées äldre syster var nämligen gift med Napoleons bror Joseph. Att detta ingifta släktskap fick stor betydelse för Bernadottes framtid råder ingen tvekan om. Napoleon höll björnkoll på de sina, och trots att han fått en hel korg med sura lingon behöll han kontakten med Desirée, som trots att hon blev svensk drottning och mor till Oscar I högst ogärna satte sin fot i höga nord. Att Napoleon var hemligt förlovad med Desirée får nog emellertid skrivas på skrönornas konto.

Annons
Annons
Annons