Ingen miljöseger

Under strecket
Publicerad
Annons

Vi läser i tidningen att de tre vänsterpartierna har beslutat om infrastruktursatsningar på över 40 000 kronor per medborgare fram till år 2015. Bakgrunden är två vilseledande resonemang hos de inblandade partierna. Det ena är att infrastruktursatsningar stimulerar ekonomisk tillväxt oavsett var de görs och vilken typ av infrastruktur det rör sig om. Det andra är att mer järnvägar är bra för miljön.
Den första av dessa föreställningar var i stort sett riktig i det gamla industrisamhället men gäller inte längre. I dag är den infrastruktur som bäst befrämjar människors kommunikation och rörlighet den viktigaste. De människor som skapar tillväxt och nya jobb i den moderna ekonomin kommunicerar via telefon och internet. När de reser rör de sig mellan befolkningscentra och väljer företrädesvis transporter med flyg och bil.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons