Annons
X
Annons
X
Börsplus
Kommentar

Jonas Jendi: Ingen lovande utdelning i Yield

Det finns idag bara ett skäl att intressera sig för Aktietorgsaktien Yield. Det är om man tror att portföljbolaget Isofol gör en lyckad debut på First North och kan komma över den aktien till rabatt via Yield. Så ser det inte ut.

Investmentbolaget Yield har endast aktier i Isofol kvar i portföljen.
Investmentbolaget Yield har endast aktier i Isofol kvar i portföljen.

Yield Life Science (dagskurs 2,24 kronor 30/3-2017) är ett litet investmentbolag noterat på Aktietorget sedan 2005. Bolagets profil har ställts om några gånger, allteftersom olika portföljinnehav har gått bra eller dåligt, och delats ut till ägarna.

Sedan 2010 har fokus varit inom life science och på sistone har det handlat om ett enda innehav, Isofol Medical. Yield delade nyligen ut 60 procent av sitt innehav i Isofol till sina aktieägare, och äger just nu bara cirka 6 procent av Isofol. Enligt ledningen finns det inga planer på att satsa på några nya projekt inom Yield. Planen är istället att dela ut det återstående ägandet i Isofol under det närmaste året. Inte särskilt spännande, helt enkelt.

Men Isofol ska nu noteras på First North, som Börsplus skrev om igår. Yield äger idag knappt 970,000 aktier i Isofol. De nya Isofol-aktierna har en teckningskurs på 29 kronor.

Om vi antar att 29 kronor är ”rätt” pris för en Isofol-aktien borde det ge ett värde för Yield på drygt 28 Mkr. Yields börsvärde är i skrivande stund drygt 30 Mkr. Det finns ett visst värde i Aktietorgsplatsen och den spridda ägarskaran, men utan rabatt är det ju lika bra att teckna Isofol direkt istället för att gå omvägen via Yield för den som gillar bolaget.

Undantaget vore om intresset för Isofol blir så stort att det blir svårt att få tilldelning och att köpa aktien till teckningskursens 29 kronor i den följande handeln. Kan det bli så?

Vår slutsats kring Isofol är att bolaget har en trovärdig läkemedelskandidat (Modufolin) som skulle kunna skapa stora intäkter om den lyckas bli godkänd. Men det dröjer mer än tre år innan Isofol har genomfört den stora studie som behövs för att testa huruvida Modufolin är effektivt.

Isofol planerar att ta in 473 Mkr i sin listningsemission, som har sista teckningsdag fredag 31 mars. Det är mycket pengar för ett bolag som före emissionen värderas till knappt 500 Mkr. Det blir inte bättre av att endast 55 procent är säkrat genom teckningsförbindelser. Ytterligare ett problem är att 2,400 Yield ägare har fått aktier i Isofol och riskerar att vilja sälja tidigt.

Vår slutsats blir därför att det är osannolikt att det blir svårt att få tilldelning för den som önskar i Isofol-introduktionen och att aktien får en stark inledning på sin börsresa. Det finns därför inget skäl att köpa Yield-aktien nu och knappast heller senare.

Investmentbolaget Yield har endast aktier i Isofol kvar i portföljen.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X