”Ingen koppling till rättshavarintressen”

Medlemskap i immaterialrättsliga föreningar är ett utmärkt sätt att förkovra sig i sådana frågor. Om en sådan kunskapsutveckling anses stå för eller riskerar att skapa partiskhet, så befinner vi oss i ett samhälle där ingen har särskilt mycket att hämta, skriver Marianne Levin, ordförande i Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR).

Under strecket
Publicerad
Annons

Svea hovrätt har i beslut funnit att Tomas Norström inte var jävig i the Pirate Bay-rättegången, men att de föreningar han är medlem av företräder rättshavarnas intressen. Jag ställer mig starkt frågande till det uttalandet. Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) är en förening för dem som är intresserade av just immaterialrätt, inte en förening för särskilda intressen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons