Annons
X
Annons
X
Litteratur
Recension

Vredesverk Ingen kamp mellan ont och gott i klichéfri fantasy

Erik Granström (född 1956) är utbildad veterinär men var länge chef på ett it-bolag. ”Vredesverk” är den tredje delen i en serie om ”den femte konfluxen”.
Erik Granström (född 1956) är utbildad veterinär men var länge chef på ett it-bolag. ”Vredesverk” är den tredje delen i en serie om ”den femte konfluxen”. Foto: CATO LEIN
(uppdaterad)

Vredesverk

Författare
Genre
Prosa
Förlag
651 s. Coltso

Fantasy är i hög utsträckning en deltagarkultur, där det kollektiva skapandet är centralt. Om inte tidigare, har detta i dag framgått av den växande mängden sociala nätverk, digitala arkiv och inte minst fanfiction som producerats inom fältet. Här ifrågasätts det traditionella verksbegreppet, och i förlängningen även det sätt på vilket vi har kommit att förstå litterära genrer, där enskilda texter – av Tolkien, Rowling och nu senast George R R Martin – behandlas som arketyper.

Erik Granströms ”Krönika om den femte konfluxen”, vars tredje del, ”Vredesverk”, utkommit under våren, problematiserar den traditionella förståelsen av såväl fantasy som av litterära genrer, både tematiskt och formellt. Det är en lika välkommen som angelägen händelse.

**Bokserien har **sina rötter i 1980-talets rollspelskultur, vars regelsystem uppställer en konkret praktik för kollektivt skapande. Och genom att konsekvent klippa in fragment och ekon från den västerländska filosofi- och kulturhistorien i sin krönika över en främmande värld, synliggör Granström hur varje historisk epok just fungerar som ett regelverk för erfarenheten. Men det är inte detsamma som att passivt underkastas en historia. Ett spel lika mycket skapar som är beroende av sina spelare. Varje relevant världsbeskrivning, vare sig det handlar om Europa eller som här det fiktiva öriket Trakorien, är en fråga om att aktivt sätta samman historier.

Annons
X

Till formen är ”Vredesverk” en roman, och inte ett spel. Men bokens öppna tilltal skapar en deltagande läsart, där läsaren återkommande tvingas omvärdera sin position. Denna öppenhet återfinns på en rad nivåer. I språkbehandlingen betonas, genom oväntade sammansättningar, ett kreativt deltagande i ordens utformning, samtidigt som vi påminns om att språket, hur bekant det än kan tyckas, alltid är ett främmande redskap för den mänskliga kroppen. Själva apparaten för tänkandet främmandegörs.

Även intrigen kräver en aktiv läsare. Händelseförlopp och rollfigurer har vid det här laget blivit rätt många, och bokens namnregister och inledande sammanfattning är tacksamma hjälpmedel. Delvis är storyn av klassiskt fantasyformat: Trakorien hotas av undergång. Den femte konfluxen – ett avgörande moment i rumstiden – närmar sig. Den som kontrollerar konfluxen kontrollerar framtiden. Ett antal personer, mänskliga liksom icke-mänskliga, alla med olika bevekelsegrunder, konvergerar nu mot denna punkt i rumstiden.

Det är dock inte en kamp mellan ont och gott. Ondska finns det förvisso gott om, men den är inte av metafysisk karaktär. Närmast kommer förmodligen trollkarlen Shagul, eposets nemesis så här långt, men han är snarast amoralisk, en nietzscheansk maktmänniska utanför kategoriseringar.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Inte heller hjältarna är typiska fantasyklichéer. Här tycks de närmast chockade av situationens allvar. Den machiavelliske officeren Praanz da Kaelve lider existentiella kval och riddaren Arn Dunkelbrink tappar fullständigt besinningen när han ska frigöra sitt land från inkräktare. Vindhäxan Silvia Miranda visar viss heroisk behärskning när hon försonas med sin antagonistiska spegelbild, men driver långa stunder planlöst omkring på det levande skeppet Bladverk. Listan över fascinerande livsöden kan göras lång.

  **Ibland blir det **svårt att följa de många händelseförloppen, och några partier tenderar att lämna läsaren oförstående och brydd. En del allusioner och förvanskade citat – av kända poplåtar, till exempel – rycker också åt många håll samtidigt. Å andra sidan förmedlar dessa ögonblick av osäkerhet just känslan att inget är förutbestämt, att berättelsen sätts samman i takt med läsningen, utan bakomliggande plan. Det är oerhört suggestivt.

  ”Vredesverk” är ett mäktigt verk, omskakande och krävande, såväl vad gäller förståelsehorisont som läsarens kreativa delaktighet. På samma gång spel och roman, lek och filosofi, historia och fantasi. Är det fantasy? Det också.

  Per Israelson

  Annons
  Annons
  X

  Erik Granström (född 1956) är utbildad veterinär men var länge chef på ett it-bolag. ”Vredesverk” är den tredje delen i en serie om ”den femte konfluxen”.

  Foto: CATO LEIN Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X